Gå direkte til indhold

Microsoft Copilot i Teams

lästid I minuter: 2

Har du någonsin deltagit i ett Teams-möte där du kände dig disträ, förvirrad eller ofokuserad? Har du någonsin önskat att du hade en intelligent assistent som kunde hjälpa dig att hålla koll på samtalen, lyfta fram de viktigaste punkterna och föreslå nästa steg? I så fall är du inte ensam. Många människor kämpar med att behålla fokus och vara engagerade under onlinemöten, särskilt när de ska hantera flera uppgifter, störningsmoment eller tekniska problem.

Ett revolutionerande verktyg för samarbete

Microsoft har presenterat Copilot i Teams, en ny funktion som utnyttjar styrkan i artificiell intelligens för att göra varje möte produktivt. Copilot i Teams är en virtuell assistent som lyssnar på ditt möte och ger dig insikter, sammanfattningar och förslag i realtid. Du kan interagera med Copilot i Teams med hjälp av naturligt språk genom att antingen skriva eller prata. Här är några av de saker du kan göra med Copilot i Teams:

Be Copilot i Teams att sammanfatta vad som har hänt hittills. 


Copilot i Teams ger dig en kortfattad översikt över vem som har sagt vad, vilka punkter som har tagits upp och klimatet i diskussionen. Du kan också be Copilot i Teams att sammanfatta ett specifikt ämne eller en specifik talare.

Se hur stämningen är.
Copilot i Teams kan hjälpa dig att bedöma hur stämningen, åsikterna och engagemanget är bland dina teammedlemmar. Du kan fråga Copilot i Teams hur folk mår, vad de är eniga eller oeniga om och vilka som bidrar mest eller minst. 

Fråga Copilot i Teams vilka frågor som behöver lösas.
Copilot i Teams kan identifiera brister, utmaningar och möjligheter som uppstår under mötet. Du kan fråga Copilot i Teams vilka punkter som behöver förtydligas, vilka åtgärder som ska vidtas och vilka mål som ska fastställas.


Copilot_Teams

Copilot i Teams är mer än bara en transkriberingstjänst. Det är ett revolutionerande verktyg som hjälper dig att samarbeta effektivare, kommunicera tydligare och uppnå fler resultat. Med Copilot i Teams kan du förvandla varje möte till ett meningsfullt samtal som driver teamet framåt.

Microsoft Copilot i Teams är för närvarande tillgänglig som en förhandsversion för utvalda användare av Microsoft 365. Microsoft Copilot kommer att lanseras officiellt senare i år (2023) som en del av Microsoft 365-paketet. Du kan läsa mer om presentationen från Microsoft här.


 

Se och upplev Copilot (Video)

Microsoft 365 Copilot

 

  Microsoft Copilot i Word

Att skriva är en färdighet som kräver kreativitet och precision. Men ibland kan skrivandet vara en utmaning. Läs mer

 

  Microsoft Copilot i Excel

Automatisera din dataanalys. Om du brukar använda Excel vet du hur oinspirerande och tidskrävande det kan vara. Läs mer

 

 Microsoft Copilot i Outlook

E-post är ett av de vanligaste sätten att kommunicera på, men det kan också vara ett av de mest utmanande. Läs mer

 

 Microsoft Copilot i PowerPoint

Ett nytt sätt att hålla presentationer på | Om du brukar använda PowerPoint vet du hur svårt det är att skapa en bra presentation. Läs mer

 

 Microsoft Copilot i Teams

Ett nytt verktyg för samarbete | Har du någonsin deltagit i ett Teams-möte där du kände dig disträ och förvirrad? Läs mer

 

 Microsoft 365 Copilot: Så fungerar det

Hur fungerar Copilot? Vad gör den som inte andra assistenter gör? Och hur kan man använda den för att öka sin produktivitet och kreativitet? Läs mer

 

Få mere ud af din Microsoft 365.

Kontakt os og bliv klogerer!