Gå direkte til indhold

Identity & Acces Management

Identity & Access Management (IAM) är förmågan att effektivt styra, förvalta och underhålla vem som har åtkomst till vad i en organisations IT-landskap

Effektivisering av digital identitet och behörighetshantering

IAM underlättar hela livscykelprocessen av den digitala identiteten och dess behörigheter samt säkerställer att de tilldelas vid rätt tidpunkt, på rätt sätt till rätt användare och av rätt skäl. IAM erbjuder även ofta system för förenklad inloggning (single sign-on), tvåfaktorsautentisering, multifaktorautentisering och privilegierad åtkomsthantering.

Många organisationer har utmaningar med att manuellt hantera alla de identiteter, konton och behörigheter som anställda men även externa aktörer behöver för att kunna göra sitt jobb. Ofta är detta arbete väldigt tidskrävande, kräver mycket resurser och det är svårt att få insyn i vem som har åtkomst till vad och varför det är så. En alltmer ökad hotbild ställer dessutom högre krav på att användare och tjänster ska identifieras och auktoriseras på ett bättre sätt för att få åtkomst till det de behöver.

itm8_identity_and_access_management_1

Erbjudandet IAM tillgodoser verksamhetens behov av förbättrad säkerhet och spårbarhet, effektivare livscykelhantering av identiteter, konton och behörigheter samt förbättring av slutanvändarupplevelsen.

Det bidrar även till affärsnytta genom att automatisering av processer och kortare ledtider. IAM underlättar efterlevnad av lagar och direktiv och ger bättre kontroll på vad som sker i IT landskapet.

itm8s team inom cybersecurity erbjuder tjänster inom alla aspekter av IAM:

  • Hjälp med kravinsamling och analys av verksamhetens behov av IAM-lösningar
  • Framtagande av “business case”
  • Upphandling av IAM-tjänster
  • Lösningar och mjukvaror
  • Definition av IAM roadmap och strategi
  • Förändringsledning vid införande
  • Projektledning och teknisk implementation
  • Integration mellan IAM-system och befintliga IT-applikationer och tjänster.

Vi erbjuder även utveckling av skräddarsydda lösningar för kundspecifika krav och processer samt drift och förvaltning av befintliga IAM-system och tjänster.

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

Skal vi tage en uforpligtende snak om jeres IT-sikkerhed?

Lad os sammen styrke din virksomheds forsvar og opbygge et cyberforsvar, der er lige så dynamisk og modstandsdygtigt som de trusler, vi står over for.