Gå direkte til indhold

Applikationsdrift och - support

Låt oss stå för driften och underhållet av dina affärskritiska applikationer

itm8 applikationsdrift og support

Drift, underhåll och support av programapplikationer och Legacy system

Hos itm8 har du tillgång till några av Danmarks och Sveriges bästa konsulter inom utveckling, drift och support. Ska vi stå för drift och underhåll av dina applikationer - eller bara assistera ditt team.

Vi tar gärna ansvar och säkerställer att alla säkerhets- och revisionskrav uppfylls. Det kan till exempel vara en standardapplikation, egenutvecklade applikationer eller a-kassasystemet ”Modulus” som vi har mångårig erfarenhet av att driva och underhålla.

Applikationsdrift och -Support Services

Teknisk support

Tekniskt bistånd till användare när de stöter på problem eller utmaningar med programvaruapplikationer. Detta kan omfatta felsökning, diagnostisering av problem och lösning på tekniska problem.

Uppdateringar och underhåll

Vi ser till att dina programvaruapplikationer hålls uppdaterade med de senaste uppdateringarna och säkerhetskorrigeringarna. Detta är avgörande för att skydda applikationerna mot sårbarheter och säkerställa att de fungerar korrekt.

Felrapportering och problemlösning

Våra utvecklingsspecialister kan hjälpa användarna med att rapportera eventuella fel i ett ITSM-system. Vi hjälper till med lösningar och ger dig löpande överblick över förlopp och status för lösningen av dessa problem.

Serviceavtal

Hos itm8 kan du få ett serviceavtal som anger de specifika villkoren för hur supporttjänsten levereras, däribland svarstider och tjänstens omfattning. Typiska avtal faller inom en av de tre kategorierna On-demand support, prenumerationsbaserad support och hanterad tjänst - allt efter era behov och krav.

Applikationsutveckling

Om du inte själv vill stå för vidareutvecklingen av dina applikationer kan du använda vårt ITIL-baserade utvecklingscenter. Vi har utvecklare som är specialiserade inom både Oracle och Open Source-verktyg, som t ex PostgreSQL. itm8 kan sätta in en konsult för rådgivning eller ett helt team till ditt IT-projekt.

FutureForms

Har du föråldrade applikationer eller behov av att utveckla en helt ny applikation? Med FutureForms kan du blixtsnabbt utveckla och modernisera kritiska applikationer. Javascript-biblioteket gör det enkelt att själv utveckla avancerade affärsapplikationer i moderna utvecklares favoritverktyg.

Vad är applikationsdrift och - support?

Med applikationsdrift säkerställer vi att dina programvaruapplikationer drivs på ett kvalificerat och professionellt sätt, så att alla dina processer genomförs i tid, och att batchjobb och överföringar till banker etc. sker i tid.

Vi håller också ett vakande öga på det hela och reagerar vid minsta tecken på att något inte uppför sig som det ska. Har du inte längre själv expertis eller lust till applikationsutveckling och underhåll, så låt vårt supportteam ta hand om det.

Har du ikke længere selv ekspertisen eller lysten til at lave applikationsudvikling og -vedligehold, så lad vores supportteam tage hånd om dette.

 

Hantering av komplexa affärskritiska applikationer

Vi är operativt drivna och har några av världens främsta Oracle- och SQL-experter i huset. Det är lätt att påstå. Men när till och mer våra konkurrenter köper support av oss är det svårt att inte ta till stora ord. Vi hanterar driften av affärskritiska applikationer för några av landets största verksamheter och offentliga institutioner. Och vi hjälper gärna även dig och ditt företag.

itm8_1920x1220_25
 

Tillgång till Sverige och Danmarks bästa drifts- och supportkonsulter

Få erfarna konsulter till att underhålla och supporta dina applikationer. Applikationsunderhåll och -support utförs i vårt applikationscenter AppSDev som består av mycket erfarna konsulter med många års erfarenhet inom utveckling och support av applikationer.

 

IT Service Management

Vi använder ITIL som ramverktyg och använder de specialiteter och processer som är relevanta i förhållande till att leverera en professionell och sammanhängande applikationssupport till dig som kund.

Servicedesk

Vår Servicedesk säkerställer en Single-Point-of-Contact (SPOC) till Applikationssupport, där kommunikationen kan ske både på mejl, webb och telefon, och all kommunikation kan ske på danska eller engelska.

Drift og supportkonsulenter

Applikationsutveckling

Att ha en snabb och effektiv installation för att underhålla och vidareutveckla företagets applikationer är nödvändigt, oavsett om de används internt eller externt. Det är viktigt att ditt företag kan hålla jämna steg med dina kunders behov och de tendenser som finns på marknaden. Det är dock inte helt lätt, då det hela tiden kommer ny teknik, samtidigt som det finns en stor applikationsportfölj som är baserad på äldre teknik - även känd som Legacy Systems. Ett av våra primära tjänsteområden är konsulthjälp till utvecklingsprojekt. Vi hjälper ofta till med resursförstärkning i större utvecklingsteam eller som specialister. Saknar du någon som kan underhålla och vidareutveckla dina gamla applikationer, så har vi duktiga konsulter som kan ta sig an precis denna typ av uppgifter. Vi har bl. a. utvecklat vårt eget OpenSource-verktyg som vi kallar FutureForms.

 

FutureForms

Tiderna förändras. Affärer förändrar sig. Och kanske börjar dina applikationer bli föråldrade? Vägen fram är för de flesta att hitta ett standardiserat system. Men det kommer alltid att finnas något som standarden inte täcker. Kanske är det ändå det som gör dina affärer unika? Den goda nyheten är att du kan lösa utmaningarna och samtidigt se till att dina affärer är tidsenliga och förblir unika. Inom itm8 har vi utvecklat verktyget FutureForms och lagt ut det som Open Source. Med FutureForms kan du blixtsnabbt utveckla och modernisera kritiska applikationer.

Läs mer of futureforms

itm8_esg

Ska vi också hjälpa dig med drift, underhåll och utveckling av era affärskritiska applikationer?