Gå direkte til indhold

Change Management

Förändringsledning är ett strukturerat sätt att vägleda individer, grupper och organisationer från en aktuell situation till en ny position.

Skapa varaktiga förändringar med itm8s expertis

Genom att få de inblandade att förstå varför förändringen är nödvändig går det att uppnå beteendeförändringar som leder till att förändringarna blir bestående. Om projektledarna i exempelvis ett IT-projekt fokuserar på att implementera ett nytt IT-system, arbetar de parallellt med förändringsledarna för att användarna både ska kunna och vilja använda det nya verktyget.

Tecken på bristande förändringsledning är om en förändring inte ger den effekt och vinst som ledningen räknat med eller om det finns motstånd och utmaningar med att få samsyn i verksamheten. Exempel kan vara att resan till molnet inte gav den effekten på produktivitet som man räknade med, eller att det nya verktyget som rullats ut till alla medarbetena inte används som planerat och att de faller tillbaka i gamla arbetssätt.

itm8_1000x1000_11

Expertis i förändringsledning och verksamhetsutveckling

Itm8 har flertalet erfarna förändringsledare med stor vana att införa arbetssätt och verktyg till verksamheten. Imt8 kan erbjuda alla delar i ett förändringsarbete som t.ex. verksamhetskonsulter, förändringsledare, utbildare och konsulter med teknisk förståelse.

Vanligen involveras en förändringsledare från imt8 i projektleveranser där verksamheten kräver förändring eller där ett tekniskt projekt inte har skapat det värde som förväntades. Här blir det en stor fördel att anlita en förändringsledare från oss eftersom resurstillsättning och -allokering hanteras internt på itm8.

itm8_1000x1000_28

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

Er du klar til at påbegynde din rejse mod skyerne? 

En af vores certificerede itm8's står klar til at snakke om, hvordan den rette cloud-løsning kan løfte lige netop din forretning.