Gå direkte til indhold

Governance, Risk Management & Compliance

Effektiv ledning och styrning av en organisations säkerhetsarbete är en förutsättning för att kunna bemöta och hantera hot och risker. Det är även en viktig del i att säkerställa att verksamhetens affärskrav och legala krav rörande säkerhet uppfylls.

Effektiv ledning och styrning av en organisations säkerhetsarbete är en förutsättning för att kunna bemöta och hantera hot och risker. Det är även en viktig del i att säkerställa att verksamhetens affärskrav och legala krav rörande säkerhet uppfylls.

I många organisationer bedrivs säkerhetsarbetet reaktivt, men fler och fler ser värdet av att arbeta mer proaktivt. Våra experter hjälper verksamheter att etablera ett systematiskt och riskbaserat säkerhetsarbete med utgångspunkt i lagkrav och ramverk som ISO 27001 och NIS2. Vi genomför också genomlysningar av befintliga ledningssystem och hjälper er att identifiera och åtgärda brister.

Läs mer om NIS2
iStock-1066753768

I dagens verklighet där cyberattacker ökar i både antal, omfattning och allvarlighetsgrad, är det avgörande för organisationer att ha en beredskap för att säkra kontinuiteten i sin verksamhet. Givetvis bör man ha bra skydd mot attacker, och det kan Itm8s cybersäkerhetsexperter hjälpa er att sätta upp, men ytterst handlar det om fortlevnaden av er verksamhet och begreppet ”The show must go on” har aldrig varit mer aktuellt.

Om eller när ni drabbas av något – vet ni då hur snabbt ni kan få i gång nödvändiga funktioner och processer? Och vet ni vilka funktioner, processer och system som ni behöver prioritera för att er verksamhet ska fungera med så liten störning som möjligt? Itm8 har verktygen och metoderna för att lotsa er genom en kontinuitetsplanering som ger er den beredskap ni behöver.

iStock-1427840896

Resultatet blir en förbättrad säkerhetsnivå genom färre och bättre kontrollerade risker, och en mer effektiv hantering av säkerhetsincidenter. En grundläggande förutsättning för ett effektivt säkerhetsarbete är att identifiera vilka interna och externa informationssäkerhetskrav man har, samt vilka hot och risker man är utsatt för. Nästa steg är att definiera processer, rutiner och organisation som möjliggör ett strukturerat arbete. Därefter följer ett förändringsarbete för att implementera denna struktur.

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

Er du klar til at påbegynde din rejse mod skyerne? 

En af vores certificerede itm8's står klar til at snakke om, hvordan den rette cloud-løsning kan løfte lige netop din forretning.