Gå direkte til indhold

Cybersecurity Monitoring & Control

Cybersecurity Monitoring & Control är förmågan att på ett effektivt sätt övervaka, upptäcka samt bekämpa potentiella hot mot verksamheten.

Övervakning och hantering av IT-hot

Cybersecurity Monitoring & Control innefattar att ha processer och rutiner samt säkerhetsmekanismer i form av tekniska lösningar för detektering och hantering av hot, attacker och olovligt nyttjande av IT-tjänster.
itm8_1000x1000_74

Vikten av proaktiv och reaktiv incidenthantering i organisationer

Många organisationer saknar förmågan att upptäcka och hantera attacker som är nära förestående eller pågående, detta även om verktyg för ändamålet är på plats. Oavsett underliggande orsaker så innebär detta ett allvarligt hot som kan få ödesdigra konsekvenser för organisationen som helhet.

Att upptäcka och hantera incidenter, både proaktivt och reaktivt skapar en trygghet inte bara för organisationen som helhet utan även för den enskilda medarbetaren vilket bidrar till produktivitet och ökad konkurrenskraft.

itm8 erbjuder flertalet tjänster inom området av varierande omfattning

  • itm8 SOC 24/7
  • CSIRT, Cybersecurity Incident Response Team
  • Kontinuerlig sårbarhetsskanning
itm8_cybersecurity-monitering-and-control_2

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

Lad os sammen opgradere IT beredskabet. Today!