Gå direkte til indhold

Governance

Genom att definiera och organisera en organisations IT-funktion på ett sätt som passar verksamheten och dess ambitioner avseende digitalisering kan IT bli en möjliggörare som på ett effektivt sätt möter organisationens övergripande krav, förväntningar och målbild.

Strukturerad efterlevnadshantering

I detta ligger att definiera vilka förmågor som IT-funktionen behöver ha och varför samt hur IT och digitalisering ska styras i organisationen. Vilka förväntningar är rimligt att ha på IT och vad är egentligen IT:s uppdrag?

När vi har detta klart för oss går vi vidare och arbetar med vilka processer som ska finnas och hur de ska utformas, hur budget ska hanteras (ska allt ligga på IT eller vill vi att verksamheten ska hantera sin egen digitalisering) samt hur organisationen bör se ut. Vilka kompetenser är så viktiga att man vill ha dem inhouse och vilka kan med fördel outsourcas och lösas av en partner eller leverantör?

itm8_1000x1000_14

Förvaltningsmodeller för effektivitet

Hur ska styrningen av och beslut kring nya och befintliga digitaliseringsinitiativ och verksamhetssystem hanteras i organisationen? Hur kan verksamheten vara aktiv och delaktig i sin digitalisering utan att skapa ett vilda västern av skugg-IT, som ingen kan överblicka eller hålla koll på?  

Syftet med förvaltningsmodeller är att under tydliga strukturer hantera det stöd av digitala lösningar en organisation använder med hjälp av rutiner, processer och verktyg som säkerställer ett effektivt genomförande av förvaltningsuppdraget. Genom att införa förvaltningsmodeller kan organisationen öka effektiviteten och höja kvaliteten och samtidigt minska kostnaden för IT-förvaltning.

Efterlevnadssäkerhet med itm8

Det går att kombinera fördelar i olika förvaltningsmodeller och undvika deras nackdelar för att effektivisera ytterligare och kombinera affärsmässig förvaltningsstyrning via modeller som t.ex. tjänstestyrning ITIL och pm3. Ofta utvecklar organisationer egna modeller eller genomför anpassningar av befintliga modeller. Ofta finns behov av varianter av förvaltningsmodeller för att kunna hantera både klassiska IT-system och nya digitala tjänster.

itm8_1000x1000_10

Optimal förvaltning med itm8

Itm8 har stor erfarenhet av olika sätt att hantera IT, och kan ge er kvalificerad rådgivning kring vilka vägval som passar just er. Vi kan hjälpa er att sätta upp en fungerande operativ modell för IT samt fungerande förvaltningsmodeller så er organisation får ut maximalt värde av digitaliseringen.

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

Lad os tage din netværkssikkerhed til det næste niveau. Together.