Gå direkte til indhold

Document Management

itm8 levererar kundanpassade lösningar för dokumenthantering, utskrift och skanning.

Samarbete och dokumenthantering

Vårt arbetssätt har förändrats senaste tiden och vi använder dagligen verktyg för lagring av dokument och samarbete. Ett exempel är Microsoft Teams som idag är central i vårt dagliga arbete och används för möten, samarbete och delning av dokument.

Tekniken finns på plats och förutsättningarna är som bäst för att utvecklas vidare och få bättre struktur och arbetssätt. Vi behöver jobba vidare med dokumentets livscykel, informationsarkitektur och att utbilda våra användare för att skapa struktur och få det bästa värdet.

 

itm8_1000x1000_2

Optimera dokumenthantering och utskrift med itm8's lösningspaket

Vårt moderna arbetssätt behöver integreras med processer för inskanning och hantering av alla typer av dokument och målet kan vara att automatisera delar av dokumentflödet och inkommande information. Utskrifter till moderna printlösningar i molnet är en viktig del av hela processen och måste vara enkelt för användaren. itm8 kan hjälpa kunden hela vägen, från att kartlägga dokumentflödet och processen, till att digitalisera och automatisera.

I många organisationer saknas struktur och styrning med hur dokument ska hanteras och klassificeras. Det finns dubbletter och många jobbar fortfarande i silos. Dokumentets livscykel är inte fastställda och det finns ingen styrning för att kunna efterleva regler och lagar. Användarna har svårt att hitta mallar, söka information som redan finns och många har inte fått den utbildningen som krävs för att få nytta av de smarta verktyg i Microsoft 365 som verksamheten betalar för. Utskrift av dokument sker inte med moderna molnlösningar och hanteringen av enheter för utskrift är inte effektiv och automatiserad.

Effektiv dokumenthantering och automatiserad utskrift med itm8

Genom att fastställa riktlinjer och utbilda användarna i rätt och bra arbetssätt får vi en samsyn på dokumenthantering och ger våra kollegor mer tid till annat. Livscykelhantering och informationsklassificering hjälper oss att få struktur, snabbt hitta rätt information samt att vara compliant med de vanligaste regler och lagar. Det finns troligen kostnader att spara i form av avvecklade filservrar och andra gamla dokumentportaler. Utskrifter och inskanning av dokument förenklas och blir lätt tillgängligt för användare och integrerat i hela dokumentets livscykel.

Snabba agila projekt som oftast börjar med behovsanalys och workshops. Leverans sker oftast av ett team av konsulter med kompetens inom Modern Work området. Print och inskanningslöningar levereras med förvaltningsavtal.

itm8_1000x1000_52

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

itm8 står klar som din partner i at navigere i ERP-landskabet og omdanne udfordringer til muligheder. Lad os snakke om, hvordan ERP kan skabe værdi i din virksomhed.

Dummy_1000x1000

Per Larsen

Sales Manager

+45 2226 8222 / mimad@itrelation.dk