Gå direkte til indhold

Digitalt ansvar

 

Hållbarhet är ett nytt sätt att tänka på affärer. Det är en ny affärsmöjlighet – och ett gemensamt ansvar.

På itm8 har vi en ambition att bli det mest ansvarsfulla företaget i IT-branschen.

Dedikerad till hållbarhet. Skapad för ansvarsfull tillväxt.

itm8's hållbarhetsavdelning arbetar hårt med att utveckla strategiska initiativ som kan implementeras i vårt företag såväl som i resten av världen.

Vi tar också initiativ till en lång rad specifika åtgärder som dagligen sätter ansvar i förgrunden för vårt företag och det dagliga arbetslivet.

Hos itm8 anser vi att det är viktigt att integrera vår hållbarhetsstrategi i vår övergripande affärsstrategi. Genom att göra detta är vi närmare att göra de nödvändiga förändringarna.

Vi ser till att varje medarbetare på itm8 vet exakt hur man gör både din och vår egen verksamhet mer hållbar och ansvarsfull - alltid baserat på fakta och siffror. Hos itm8 gör vi förändringar baserat på din information. Och bara data.

itm8_esg_1

Vårt eget ansvar

itm8 arbetar med 3 utvalda initiativ:

C02

IT-företag lämnar ett betydande C02-avtryck på planeten. På itm8 minskar vi vårt fotavtryck genom att arbeta nära leverantörer av datacenter, våra fastighetsbolag och transportföretag för att minska våra C02-utsläpp.

Avfall

itm8 strävar efter att minska mängden avfall och främja den cirkulära ekonomin. Vi är alltid på jakt efter begagnad hårdvara, att undvika matsvinn och att använda återvunna möbler - tillsammans med bra partners för att säkerställa att allt hanteras korrekt.

Mångfald

itm8 siktar på att anställa människor med en hög kompetensnivå och färdigheter. Därför måste vi vara en attraktiv arbetsplats för alla inom IT-branschen, oavsett deras bakgrund. Det kräver att vi alltid har ett öppet sinne för att främja tankar och handling kring mångfald.

Gemenskap

itm8:s storlek gör det möjligt för oss att göra effektiva miljöförändringar, inklusive att ta socialt ansvar och bygga styrningsstrukturer.

Allt för att skapa en positiv inverkan på kunder och samhälle.

itm8 tar ansvar idag

itm8 genomför ett brett spektrum av initiativ. Våra ambitiösa och målinriktade KPI:er säkerställer kontinuerliga framsteg – varje dag, varje månad och varje år.

Till exempel har itm8 minskat sitt totala C02-fotavtryck tack vare initiativ centrerade kring datacenter och anläggningar. Vi har minskat vårt avfall genom att fokusera på begagnad hårdvara och kontorsavfall. Dessutom främjar vi en kultur som fokuserar på mångfald av tankar.

Andra initiativ på itm8 är:

  • Att ha ett datadrivet tillvägagångssätt för att säkerställa korrekta resultat.

  • Förbättra hållbarheten i itm8:s egna affärsanläggningar, fordon etc.

  • Att följa Greenhouse Gas (GHG) Protocol, som är den ledande standarden för beräkning av C02-avtryck.


itm8 tar ansvar för framtiden

Vi arbetar för att främja ansvarstagande i alla våra partnerskap, t.ex. upphandlade varor och tjänster, kapitalvaror, bränsle- och energirelaterade aktiviteter, transport och distribution, avfall som genereras i värdekedjan och hyrda datacenter.

För att säkerställa att initiativen har en mätbar effekt på förbättringar har itm8 ett nära samarbete med våra kunder och leverantörer.

Naturligtvis håller vi också ett vakande öga på kommande lagstiftning för att implementera eventuella nya krav – och för att vara proaktiva när det gäller nya och kommande lagar som antas antingen av den svenska regeringen eller av EU.

Även här arbetar vi för att ansluta oss till Science Based Targets initiative (SBTi).

itm8 gör skillnad för människor och planeten

Vår styrka är vår gemenskap. itm8 genomför kontinuerligt viktiga initiativ. Vi delar med oss av våra erfarenheter och prestationer – och gör snabba framsteg.

Samtidigt ingår vi i ett antal viktiga samarbeten. Vi har till exempel undertecknat FN:s Global Compact.

itm8 strävar alltid efter att delta i mer värdefulla samarbeten med kunder, kollegor eller affärspartners som delar vår ambition att bli det mest socialt ansvarstagande företaget i IT-branschen. Vi kan bara uppnå detta mål om vi samarbetar med våra partners – och hjälper varandra.

itm8_esg_3

10 principer och 17 globala mål - FN's Global Compact

itm8 har anslutit sig till FN:s Global Compact - det största frivilliga initiativet för ansvarsfulla företag i världen. 

Baserat på 10 principer och 17 globala mål syftar initiativet till att både inspirera och underlätta företagens arbete med socialt ansvar. 

itm8 drar nytta av kunskapsdelning, inspiration och verktyg som gör oss i stånd att arbeta hårt mot följande åtaganden: att integrera universella principer för mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och miljö- och anti-korruptionsprinciper i våra strategiska planer och verksamheter samt göra vår del för att bidra till att uppnå initiativets globala mål.

Låt oss hitta hållbara IT-lösningar. Tillsammans.