Gå direkte til indhold

Migration & Transformation

itm8 har lång och gedigen erfarenhet av att flytta verksamheters IT-tjänster till publika molntjänster. Vi har jobbat med hundratals migreringsprojekt och utvecklat en process samt ett arbetssätt som skapar stort värde och ökad effekt för verksamheter.

Få hjälp med att flytta IT-miljön

Även om många företag redan har flyttat epost, dokument och samarbetsverktyg till molnet så finns det ofta behov av att flytta mellan olika miljöer. Till exempel när företag konsolideras och behöver flytta till en gemensam IT-miljö.

Stora förändringar i IT-miljön som migreringar och flytt till nya IT-miljöer har ofta en deadline och kräver en stor arbetsinsats för att lyckas. Det klarar sällan linjeverksamheten av att hantera och det krävs djup kompetens i systemen som ska flyttas och ibland behövs all kompetens tillgänglig vid en och samma tidpunkt. Det är svårt att bygga upp en egen erfarenhet av att migrera och förflytta IT-miljön då det vanligtvis inte sker speciellt ofta.

itm8_sikkerhedsservices_1

Erfarenhet och expertis för en framgångsrik IT-migrering

itm8 kan bistå med projektledare, tekniska konsulter och support till användare för att det ska bli en lyckad migrering. För att uppnå bästa värdet av flytten kan vi även erbjuda förändringsledare och utbildare. itm8 har genomfört hundratals migreringar och med den kompetens säkerställer vi att deadlines och mål uppfylls.

Migreringsprojekt med kompetens och samarbete

Migreringsprojekt levereras nästan alltid som ett projekt med ett dreamteam och med den kompetensen som behövs baserat på förutsättningarna. Ett nära samarbete med er IT-avdelning/kravställare är en framgångsfaktor och ger bäst resultat. En överlämning till linjeverksamhet tillkommer ofta i projektet och den nya miljön behöver förvaltas. itm8 kan även hantera drift och förvaltning av den nya IT mijlön.

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.