Gå direkte til indhold

Beställ microtjänsteritm8 Sverige har ett stort utbud av avancerade tjänster som möter de krav och önskemål företag och organisationer kan använda för att accelerera sin digitalisering och utveckling och därmed skapa en effektivare verksamhet.

Vi har även tagit fram vad vi kallar Microtjänster som du enkelt kan avropa genom nedan formulär. Det är enklare tjänster som snabbt kan genomföras för att åtgärda ett aktuellt problem eller för att hjälpa er som kund att få en snabb överblick inom ett specifikt område.

Kontroll av Active Directory

Active Directory-tjänsterna är också sårbara – är dina rätt konfigurerade ?

 • Säkerhetskonfigurationer
 • Tillgänglighet/hälsokonfigurationer

Kontroll av ovanstående punkter för fast kostnad per AD domän. Rapport och statusgenomgång med konsult i online-möte och beslut om eventuella åtgärder alternativt statusmail.

Fast kostnad
5000:- exkl moms

Beslutade åtgärder enl standardprislista

Kontroll av Azure-miljö

Azure-tjänsterna är också sårbara – är dina rätt konfigurerade ?

 • Säkerhet
 • Tillgänglighet
 • Prestanda

Kontroll av ovanstående punkter för alla prenumerationer i samma tenant. Statusgenomgång med konsult i onlinemöte och beslut om eventuella åtgärder

Fast kostnad
5000:- exkl moms

Beslutade åtgärder enl standardprislista

SimpliVity health check

SimpliVity-miljöer är också sårbara – är dina up-to-date och rätt konfigurerade?

 • Kontroll av konfiguration
 • Kontroll av larm
 • Kontroll av resurser
 • Versioner (Firmware/Software)
 • Återläsningstest
 • Rättigheter
Kontroll av ovanstående punkter för fast kostnad för max 1 vCenter och 10 hostar. Pris för större miljöer enligt överenskommelse. Statusgenomgång med konsult i online-möte och beslut om eventuella åtgärder alternativt statusmail.

Fast kostnad
5000:- exkl moms

Beslutade åtgärder enl standardprislista

Kontroll av Microsoft 365-miljö

Microsoft 365 tjänsterna uppdateras ständigt och det finns en mängd viktiga inställningar.

 • Kapacitet och optimeringskontroll
 • Kvalitetskontroll
 • Säkerhetskontroll

Kontroll av ovanstående punkter för alla prenumerationer i samma tenant. Statusgenomgång med konsult i onlinemöte och beslut om eventuella åtgärder.

Fast kostnad
5000:- exkl moms

Beslutade åtgärder enl standardprislista

Kontroll av VMware-miljö

VMware-miljöer är också sårbara – är dina up-to-date och rätt konfigurerade?

 • Skyline Alerts genomgång
 • Versioner (Firmware/Software)
 • Hårdvaru Status (iLO/iDRAC)
 • Konfiguration backuper
 • Rättigheter/Roller
 • VM Snapshots

Kontroll av ovanstående punkter för fast kostnad för max 1 vCenter och 10 hostar. Pris för större miljöer enligt överenskommelse.
Statusgenomgång med konsult i online-möte och beslut om eventuella åtgärder alternativt statusmail.

Fast kostnad
5000:- exkl moms

Beslutade åtgärder enl standardprislista

Databaspatchning Oracle

Patchning och uppgradering av databasen är en central del för både säkerhet och driftstabilitet. Vi erbjuder patchning av Oracle till fastpris. Vårt fastpris är per standalone databas och inkluderar följande:

 • Nedladdning av aktuell/a patch/ar för installation
 • Analys inför patch av aktuell mijö
 • Kontroll av parametrar
 • Installation av patch
 • Rättigheter/Roller
 • Omstart/Uppstart av databas samt efterkontroll

Patchning Test/Produktionsdatabas Oracle:
Dagtid: 3,300 SEK exkl moms
Kvälls/helgtid: 6,600 SEK exkl moms

Önskar ni en större uppgradering eller migrering av ett befintligt databassystem eller DataGuard/RAC-miljö, kontakta oss för diskussion och prisuppgift.

Databas Healthcheck MS SQL

Många investerar i avancerade system och licenser men över tid och vartefter ett system förändras och växer kan prestandan försämras. Våra erfarna DBA:er på ITM8 ser ofta system som inte är korrekt konfigurerade, blivit långsamma eller inte är uppgraderade – detta innebär att du som kund inte får fullt värde för din investering. Konsekvensen blir osäkrare system och onödiga utgifter. Lyckligtvis kan små justeringar ofta skapa stora förbättringar.

Ge dina gamla system nytt liv och en bättre ROI

I stället för att byta ut hårdvara eller system när prestandan sjunker bör man undersöka orsaken. Det kan bero på flera faktorer som datauppbyggnad, oönskade förändringar eller underhåll. Med rätt expertis och analys kan dessa system få en längre livslängd, större acceptans och fortsätta att prestera optimalt.

Nivå 1:

Vi tar ”pulsen” på ditt system och gör en övergripande kontroll av er server och instans.

 • Instanskonfiguration
 • Säkerhetskopiering
 • Patchnivåer
 • Underhållsnivå
 • Genomgång av felloggar för kritiska problem
 • Rapporteras per e-post med möjlighet till ett kort teams-möte med en av våra databasspecialister (30 min.) 

Nivå 2:

Här går vi ett steg längre och gör en djupare analys än i nivå 1 och följande görs också:

 • Indexering
 • Prestandaanalys och optimeringar
 • Säkerhets- och efterlevnadskontroll
 • Maskinvara och infrastruktur
 • Server- och diskkonfiguration
 • Presenteras med en rapport och teams-möte med en av våra databasspecialister (60 min.)

 

Nivå 3:

Full M8trix-läge, utöver innehållet från de två tidigare nivåerna;

 • Vi analyser ett konkret problem tillsammans med era tekniker eller utvecklare, med utgångspunkt i vad vi hittat i analysen från tidigare nivå.
 • Rapporteras med en större rapport och teams-möte med en av våra databasspecialister, samt möjlighet till samråd med andra tekniker och egen personal.
Pris: 6,000 SEK exkl moms
Pris: 12,000 SEK exkl moms
Pris: Begär offert

Aktuella sårbarheter

Det finns inga aktuella sårbarheter just nu.

Hyr en hacker för en dag- och identifiera konkreta sårbarheter i din miljö!

Hur snabbt går det att bryta sig in i din miljö? En av våra säkerhetsspecialister testar din miljö och hittar aktuella sårbarheter. Detta efterföljs av rekommendationer på hur du kan förstärka ditt säkerhetsskydd.

Vad gör en inhyrd hackare?

 • Granskar infrastrukturens motståndskraft mot hackerattacker. Moderna hackare fortsätter att lyckas bryta sig in i företag med hjälp av ständigt nya tekniker.
 • Utvärderar din säkerhet och skydd av viktiga tillgångar. Vår hackare bedömer säkerhetstillståndet ur hackarens synvinkel.

Hur går det till?

Vår hackare utför attacken från en domänansluten dator som du tillhandahåller. Den levereras med två konton, ett användarkonto och ett privilegierat konto.

Baserat på erfarenheter från verkligheten så utförs olika tester i syfte att utvärdera sårbarheter i olika system. Detta kan handla om fel i konfiguration men även tekniska sårbarheter i mjukvara och hårdvara.

Efter att vår "attack" är klar får du en lista över var svagheter har identifierats. Du får också rekommendationer om hur du kan stärka säkerheten i ditt företag i framtiden.

Priset för en dag är
14 999:- exkl moms samt resekostnader

Beslutade åtgärder enl standardprislista

Beställ tjänst

Välj vilken tjänst ni är intresserade av och fyll i era uppgifter.