Gå direkte til indhold

Software & Public Cloud

itm8 är Cloud-First, men det innebär inte att alla våra lösningsförslag kommer baseras på det Publika molnet, däremot lovar itm8 att alltid utmana både oss själva och er att alltid först söka en molnbaserad lösning.

Bättre säkerhet och flexibilitet

Vi är övertygade om att det publika molnet erbjuder bättre säkerhet, tillgänglighet och integrationsmöjligheter än vad som kan åstadkommas i ett lokalt datacenter och/eller privat moln. Vi är väl medvetna om de hinder som finns i form av legala, regulatoriska eller tekniska skäl, vilka var för sig eller tillsammans kan förhindra en placering i det publika molnet.

En lösning på dessa hinder är hybridmolnet där varje tjänst eller funktion placeras på den plats där den bäst passar in, men samtidigt kan samverka över gränserna mellan det publika och det privata lokala datacenter-molnet. itm8 har genom åren byggt upp tre egna datacenter placerade runt om i Sverige för att stötta skapandet av det hybrida molnet, för att skapa bästa förutsättningar för er verksamhet.

itm8_1000x1000_13

Säker övergång till det publika molnet

Många kunder vill röra sig mot det publika molnet men är osäkra på hur det kommer fungera med befintlig miljö. Ofta finns det en s.k. teknikskuld, dvs system som är baserade på äldre teknik och som vid en första anblick inte passar i det publika molnet. Frågor kring GDPR och Schrems II är andra osäkerhetsfaktorer. Hybridmoln är den idag vanligaste lösningen som innebär att system och lösningar kan placeras i olika moln.

Erfarenhet och expertis för molnlösningar med itm8

Med vår långa och djupa erfarenhet av miljöer i de olika molnen, privata eller publika designar vi lösningar som placerar laster där de passar bäst. itm8 är väl insatt i och har förståelse för de juridiska och regulatoriska krav som finns, så att kunden kan avlastas i dessa frågor. Vi vet var de största utmaningarna finns och kan parera för att säkerställa en säker och fungerande lösning första gången.     

itm8 kan efter samråd i form av workshopar och förstudie ta ett helhetsansvar för införande av nya tjänster och integrationer. Vi designar och implementerar den bästa lösningen med avseende på såväl produkt som teknik och placering. När lösningen är på plats kan vi fortsättningsvis övervaka, underhålla och uppdatera.

itm8_network-and-communication_2

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

Sammen med itm8 kan du finde den rigtige Microsoft 365 løsning for din virksomhed.

Har du lyst til at mødes?