Gå direkte til indhold

Få hjälp och förlora inte värdefull tid eller data!

Är du under attack? Här är vad du ska göra:

1. Du får inte röra något. Det kan påverka de fortsatta undersökningarna.

2. Ring genast till itm8's Incident Response team på +4591959595

3. Vid oväntade tekniska problem, ring till vårt sekundära nummer på +4553550003

Er du under hackerangreb

Om angreppet inträffar, vad då?

Hur snabbt kan du vara tillbaka om en cyberattack inträffar? Om dina datorer eller affärssystem utsätts för en cyberattack är din reaktionstid avgörande: Om du kan svara snabbt kan du både begränsa skadans omfattning och snabbt återgå till normal verksamhet.

Säkerhetshändelser kan ta många olika former och vara allt från en aktiv hotbild, ett försök till intrång, en lyckad kompromettering av säkerhetsperimetern eller till och med en dataintrång.

Incident Response

itm8 erbjuder både Incident Response-tjänster till kunder som letar efter ett flerårigt kontrakt för att säkerställa korta svarstider och kunder som är under angrepp och ännu inte har ett kontrakt (walk-in) för att utplacera ett Computer Security Incident Response Team (CSIRT) för att bedöma omfattningen av händelsen och de potentiella skador som orsakats, samt för att arbeta tillsammans med det påverkade företaget för att utveckla en åtgärdsplan tills händelsen är löst.

Insatsteamet arbetar genom en kontrollerad process för att innesluta, utrota och återhämta sig från händelsen - samt för att besvara nyckelfrågor som hur det hände och hur man undviker liknande händelser i framtiden.

Snabb responstid

För att få den snabbaste responstiden säkerställer en retainer-överenskommelse att de nödvändiga dokumenten är undertecknade och att CSIRT har en förståelse för din säkerhetsmiljö så att de kan börja arbeta omedelbart. Incident Response Retainers säkerställer inte bara en kortare responstid utan också ett garanterat svar.

Beroende på din nivå av retainer-tjänst och avtal, förutallokerade CSIRT-timmar och rabatterade svars-timmar. Om du vill veta mer om alla fördelar med våra Incident Response Retainer-tjänster, vänligen kontakta oss.