Gå direkte til indhold

Consulting Services

IT-konsulter och specialister inom databas, drift, utveckling och licensrådgivning.

itm8_1920x1220_63

Har du användning för
expertkunskaper eller
resursförstärkning till ditt IT-
projekt?

Erfarna IT-konsulter och DBA:er

Inkludera oss i IT-projekten redan från design, utveckling, implementering till
den efterföljande optimeringen, prestandajustering och uppgradering.

Resursförstärkning

För oss är det inte avgörande om det är hela eller delar av projekten. Vi ingår i
projektet där behoven finns och vi säkerställer att du uppnår ett snabbt och
effektivt genomförande av projekten.

Strukturerad processtyrning

Vi styr och genomför IT-projekt säkert med en strukturerad process- och
metodapparat och hittar den samarbetsform som passar bäst till ditt företag.

Det är stenhård kamp om de
duktiga medarbetarna. Har du övervägt att ta hjälp av externa IT-
konsulter?

Utmaningen ska tas på allvar. Vad gör du för att få tillgång till dessa
medarbetare? Det gäller inte minst de experter som ska hålla din IT i drift.
Och är det egentligen nödvändigt, eller kan du nå dina mål med hjälp av
externa IT-konsulter? 
itm8:s IT-specialister kan träda in närhelst du behöver dem. Om det gäller
rådgivning, hjälp med integration, drift eller utvecklingsuppgifter - det är upp
till dig. Vi står beredda med en hjälpande hand.

Vi är internationellt erkända för vår
kompetens

itm8 har i många år varit internationellt erkända för vår omfattande kunskap
om databastekniker, och vi är några av landets främsta experter inom både
Oracle, Microsoft SQL Server och OpenSource databaser – såsom MySQL och
PostgreSQL.
Vi har dessutom byggt upp ett team av integrationsspecialister som har stor
överblick och erfarenhet av serviceorienterad arkitektur, och specialister på
implementering av integrationer vid användning av bl. a. Oracles SOA-svit.
Det betyder att du alltid kan komma till oss när behovet av flera temporära
resurser uppstår.

itm8_1000x1000_77

Dina fördelar

 • Ledande IT-experter inom utveckling och drift - och allt däremellan.
 • Spar tid på rekrytering - vi hittar snabbt den rätta matchningen mellan
  dig och konsulten.
 • Du får konsulter som knyts till ditt projekt, som snabbt kan tillföra värde
  till ditt IT-projekt.
 • Expertkunskaper inom Oracle, MS SQL Server och PostgreSQL – dra nytta
  av våra tidigare erfarenheter.
 • Vi fortsätter tills uppgiften är löst – även när det är svårt.

itm8:s IT-konsulter och -specialister är också förberedda för att tillföra värde
till ditt IT-projekt.

itm8_1000x1000_64

Vi är din möjlighet till en lojal
samarbetspartner som samlar alla IT-
kompetenser som du kan ha behov av.
itm8 har många fast anställda IT-
specialister inom databasdrift,
systemintegration och
applikationsutveckling. Vilken konsult har
du användning för till ditt IT-projekt?

Databastjänster

Har du varit i en situation där din databas har varit nere eller helt enkelt inte
kunnat prestera? 

Våra databasspecialister har många års erfarenhet av de mest kritiska
databasmiljöerna, och ser till att driftstiden och driftsstabiliteten är så hög
som möjligt för kundernas databasmiljöer.

Vi är experter på DBA-tjänster ända från designen av databasen, installation
av infrastruktur och hjälp med inställning och optimering, backup och
återställning. 

Oavsett vilken databasplattform ni använder har vi specialisterna och många
års erfarenhet av t ex Oracle, Microsoft SQL, PostgreSQL och MySQL/MariaDB.

Systemintegration

Har ni en del separata IT-system som var för sig är värdeskapande i
vardagen? Finns det data som inte är lättillgänglig? Förekommer manuell
hantering av data mellan dig, dina kunder och leverantörer? Kanske har du
bara behov av teknisk matchning?

Våra utvecklare kan hjälpa till med design och utveckling av komplicerade
systemintegrationer av hög kvalitet som effektiviserar era dagliga
arbetsprocesser och ökar flexibiliteten och reducerar komplexiteten i din IT-
infrastruktur.

Vi strävar efter att skapa bärkraftiga och långsiktiga lösningar, som gör din
verksamhet framgångsrik i den digitala tidsåldern.

Applikationsutveckling

Att ha en snabb och effektiv installation för att underhålla och vidareutveckla
företagets applikationer är nödvändigt, oavsett om de används internt eller
externt. Det är viktigt att ditt företag kan hålla jämna steg med dina kunders
behov och de tendenser som finns på marknaden. Det är dock inte helt lätt,
då det hela tiden kommer ny teknik, samtidigt som det finns en stor
applikationsportfölj som är baserad på äldre teknik - även kallad Legacy
Systems.

Vad du än har användning för: Oracle, Microsoft SQL Server eller Opensource
applikationsutveckling, så har itm8 specialisterna som kan vidareutveckla din
existerande applikation eller utveckla en ny värdeskapande lösning.

Ska itm8:s IT-specialister även
skapa värde för dina IT-projekt?

kontakta oss

Kontakta itm8 för att få mer information
om hur du kan dra nytta av våra
databastjänster.