Gå direkte til indhold

Process Development

Processkartläggning och processutveckling är grunden till att arbeta vidare med effektivisering och automatisering av verksamhetens flöden samt för att kunna leverera nya digitala tjänster och funktioner.

I alla verksamheter finns det processer, men det är inte tydligt i alla verksamheter hur processerna faktiskt ser ut och fungerar. Genom att kartlägga processerna synliggörs deras flöden, och optimering av dem blir möjligt. Att automatisera ett ineffektivt eller dåligt flöde ger inte alls samma vinster som att automatisera ett välfungerande flöde.

Ett annat syfte med processkartläggning och processutveckling kan vara att man vill förändra något i verksamheten. Genom att synliggöra hur processerna ser ut i dagsläget blir det tydligare på vilket sätt processerna och arbetssättet behöver förändras för att bättre möta omvärldens krav och förväntningar.

iStock-1347197740-1

Ett tredje syfte med processkartläggning och processutveckling kan vara att man vill få ihop en fungerande helhet med roller, ansvar och mandat. Tydlighet mellan avdelningar och kollegor ger bra arbetsdagar, men också en större organisatorisk effektivitet.​ Genom att tydliggöra värdeströmmarna och utveckla och anpassa processerna hjälper vi organisationen att fungera mer såsom den är tänkt, och får möjlighet att lyfta upp och åtgärda eventuella hinder. Ofta finner vi att det finns utvecklingspotential i överlämningar och gränssnitt.

iStock-1475289158

Itm8 kan hjälpa verksamheter med att kartlägga och utveckla processer för att skapa intern och extern effektivitet med leverans till kund enligt förväntan. Processkartläggning och processutveckling är ofta en del i en större leverans, med syfte att få kundens organisation att leverera mer effektivt och med fungerande arbetssätt, eller för att kunna leverera relevanta digitala tjänster.

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

Er du klar til at påbegynde din rejse mod skyerne? 

En af vores certificerede itm8's står klar til at snakke om, hvordan den rette cloud-løsning kan løfte lige netop din forretning.