Gå direkte til indhold

Managed Services

För att hjälpa våra kunder att förverkliga sin digitala strategi på bästa sätt behöver det finnas en stabil, skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur som fundament. Verksamheten och IT behöver även frigöra tid och resurser som skapar förutsättningar för att skapa den förändring som behövs. Det mest effektiva sättet att göra detta på är att välja ut delar av IT infrastrukturen som ni kan låta någon annan hantera och utveckla över tid. 

Avlasta er verksamhet med våra managerade tjänster

En infrastruktur som förenklar det dagliga arbetet och att låta någon annan sköta stora delar av den dagliga driften gör att ni som verksamhet kan fokusera på er kärnverksamhet och därmed öka er konkurrenskraft. 

Många av de tjänster som tillsammans utgör itm8s hela erbjudande finns paketerade och tillgängliga som en managerad tjänsteleverans. Med våra managerade tjänster erbjuder itm8 dig som kund en möjlighet till avlastning, såväl administrativt som operativt från en eller flera delar av ert informationssystem.

iStock-1446097589

Vi tar ansvar – så att ni kan fokusera mer på er kärnverksamhet

Vårt erbjudande sträcker sig över ett mycket brett område och täcker allt från avancerad modern molnbaserad SOC, Applikations- och Serverdrift till högkompetent Servicedesk för slutanvändare och deras enheter.

Gemensamt för alla våra managerade tjänster är att itm8 tar ett helhetsansvar för samtliga ingående komponenter så att ni kan fokusera mer på er kärnverksamhet.

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.