Gå direkte til indhold

Överblick över våra guider

I listan nedan får du tillgång till alla itm8:s guider.

Ladda ner våra guider

Digital transformation

Kom i gång med Microsoft Copilot

I den här guiden tittar vi på de viktiga åtgärderna som ditt företag måste hantera när man förbereder sig för Microsoft 365 Copilot.

Ladda ner guiden

Cyber Security

Cybersecurity report 2023/2024

Vi granskar politiska händelser, betydande intrång och incidentresponsberättelser, med fokus på tre ämnen: lagar och regler, molnsäkerhet och artificiell intelligens.

Ladda ner guiden

Cyber Security

Zero Trust - den enda synen på säkerhet

Zero Trust-konceptet, där man inte litar på någon och ifrågasätter allt, är en nödvändig strategi för att möta dagens utmaningar.

Ladda ner guiden

Application Services

10 databasutmaningar och lösningar

I dagens snabbt föränderliga digitala landskap är det avgörande att vara proaktiv när det gäller att skydda din företags viktigaste tillgångar - din data.

Ladda ner guiden

Har du frågor? Hör av dig till oss.