Gå direkte til indhold

Licenser, plattform och pris

itm8 ser till att du betalar rätt pris för dina Oraclelicenser, är korrekt licensierad och har rätt typ av kontrakt. Vi kan hjälpa dig med rådgivning, LMS/Audit och licensinköp

FutureForms OpenSource applikationsudvikling

Fördelar för dig

- itm8 kan Oracles licensregler och kontrakt
- Den enda Oracle-partnern i Norden certifierad att utföra audits
- Unik kunskap runt Oraclelicensiering och virtualisering
- Kombinationen licens- och teknikkunskap ger dig bästa möjliga ekonomi vid rådgivning och
inköp av licenser, hårdvara och tjänster.

Trygg licensiering

itm8 hjälper dig få ordning och reda på dina licenser. Med våra licenstjänster och licenskunskaper
kan du känna dig trygg med din tekniska design och Oracles licensregler.
I sin renaste form hjälper vi er att förstå, och använda programvarans avtal och licenser på rätt
sätt. Vi hjälper er att maximera nyttan med er investering utan att ni riskerar att ni går utanför de
ramar som regleras i villkoren. I er diskussion med Oracle fungerar vi som bryggan, som både
förstår licensernas möjligheter och begränsningar samt den infrastruktur som ligger till grund för
licenskraven. Vi hjälper er välja rätt licensmodeller och avtalsformer även när det är komplicerat,
som t ex vid äganderättsliga frågor eller vid licensiering i virtuella miljöer. Med oss vid bordet så är
ni säkra på korrekt licensiering.

Vi vill gå längre än att bara stötta med villkorsfrågor. Vi har designat och implementerat
kostnadseffektiva plattformar för Oracle länge. När vi hjälper till som rådgivare i era Oracleprojekt
så tittar vi på alla kostnader, inte bara licensen. Vi är experter på att maximera effekten utav
Oracles programvara genom att använda rätt optioner, effektivisera kod och rekommendera rätt
teknisk plattform. För er betyder det lägsta ägandekostnaden vilket inte nödvändigtvis är samma
sak som lägsta licenspris.

 

LMS / Audit

Behöver ni göra eller har ni utsatts för en audit från Oracle?
Ni kan välja att göra denna med itm8 som partner, vi är det enda bolag i Norden som är
certifierade att göra officiella audits åt Oracle. I denna process ser vi till att allt går korrekt till,
fungerar som en mellanhand mot Oracle och erbjuder en professionell och smidig audit-process.
KONTAKTA OSS FÖR ATT FÅ VETA MER OM ORACLE-AUDIT

itm8_itm8_som_arbejdsplads
 

Licensförsäljning

Licensförsäljning, kontrakt- och orderadministration
Vår kompetens för rådgivning samt upprätthållande av en aktuell licenskarta är kostnadsfri för er och finansieras av Oracles partnerprogram om ni köper licenserna genom oss. I samband med era beställningar säkerställer vi kontraktadministration och orderläggning. Er leverans av serviceavtal
och licenser görs från oss.

iStock-1318302966

Ska vi hjälpa dig med rådgivning runt Oracle-

licenser och plattformar?