Gå direkte til indhold

Prestudies & Roadmaps

En förstudie kan vara helt avgörande för resultatet av en tänkt förändring. Att ställa rätt frågor tidigt, innan viktiga beslut tas, ökar chanserna betydligt att hålla tidsplan, samtidigt som både risker och kostnader kan minskas.

Säker IT-drift och support 

Verksamheter som ber oss genomföra förstudier står ofta inför någon form av beslut som behöver fattas, en riktning som behöver väljas.

Dels är det såklart viktigt att ett bra alternativ väljs, men det är också så att frånvaron av ett bra underlag för beslutet hindrar verksamheten från att komma vidare. Alltså behöver ett bra beslutsunderlag tas fram utan att dra ut alltför långt på tiden!

 

itm8_1000x1000_44

Förstudie till succéprojekt

Efter genomförd förstudie väntar ofta ett tekniskt införandeprojekt. Genom att anlita itm8 för förstudien skapas bästa möjliga förutsättningar för en lyckad övergång till införandeprojektet då itm8 har både konsulter med förstudiekompetens och konsulter med teknikkompetens och ett mycket gott samarbete mellan olika kompetensområden.

Projektgrund och analys

Under arbetet med förstudien samlar vi in den information som behövs för att bygga grunden och förutsättningarna för genomförandet av ett framgångsrikt projekt. Här har vi flera verktyg att använda oss av.

Vår informationsinsamling kan ske genom allt från enkäter, intervjuer, analyser av use cases, till workshops. Tillsammans med kunden hjälper itm8 till att definiera syfte och mål. Vi analyserar nuläget, skapar en bild av framtida behov och förutsättningar, för att till slut komma fram till ett lösningsförslag.

itm8_1000x1000_63

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.

Vil du høre mere om Flexfone og Office 365?