Gå direkte til indhold

Database Managed Services

Låt oss stå för hela eller delar av din databasdrift.
Vi är erkända för vår kunskap inom databaser.

itm8_1920x1220_30

Drift av dina databasmiljöer

Vi erbjuder direkt hjälp med Oracle, Microsoft SQL-servrar, PostgreSQL och
MySQL/MariaDB databaser. Allt inom ramen ”Powerhouse of databases”

itm8 kan assistera dig både på plats och på distans. Det är upp till dig och ditt
företags behov.

Vår mångåriga erfarenhet av databastekniker gör oss till ledande experter på
Oracle-, Microsoft- och Opensource-databaser - därmed också MySQL och
PostgreSQL. itm8 har mer än 20 års erfarenhet av administration av kunders
databaser, och vi erbjuder det självfallet även när databaserna finns i molnet.

Database Managed Services

Health Check

Vi utför dagliga, veckovisa eller månatliga hälsokontroller på dina databaser
och skickar dig en rapport med rekommendationer, som antingen vi eller din
egen personal kan implementera.

Rapportering och rekommendationer

Med hjälp av vårt datainsamlingsverktyg samlar vi in historiska data om dina
databaser, och därmed kan vi se utveckling av prestanda och utföra
trendanalyser, som kan hjälpa oss att förutse problem innan de uppstår.

Support och underhåll

Du kan komma överens med oss om att vi genomför det dagliga underhållet
av dina databaser. Då finns vi tillgängliga på telefon och e-post om du
behöver support i din databasmiljö.

24/7 Driftscenter

Slipp alla bekymmer för din databasmiljö. Med itm8:s dygnetruntövervakning
av dina miljöer kan du få lugn och ro. Vi tar ansvar för dina databaser och
reagerar på larm och utför korrigerande åtgärder.

Licenser och prenumerationer

itm8 är specialiserade inom flera plattformar och kan omsätta komplexa
förhållanden till ett konkret behov för abonnenter. Och vi säkerställer att ni
alltid uppfyller licens- och prenumerationskraven.

Vad är Database Managed Services

Som kund får du ett avtal med en avtalad svarstid från oss. Det är perfekt för
dig som inte vill täcka hela databasområdet med egen personal, men behöver
ha en DBA tillgänglig med kort varsel.

Vi kan också åta oss den fysiska driften av dina databasmiljöer, där vi har det
dagliga ansvaret för drift av övervakning, säkerhetskopiering och
återhämtning av databaser. Du kan få automatisk övervakning av databasen
dygnet runt.

Som en del av itm8:s Database Managed Services utför vi hälsocheck av din
databasmiljö med avtalade intervaller, t ex dagligen, veckovis eller
månadsvis.

 

Därför bör du överväga extern hjälp till din Oracle-databas

Oracle är en ytterst driftssäker och kraftfull databas som kan lyfta era system
och plattformar till nya nivåer, inte minst för stora och komplexa system och
företag och organisationer med höga krav på data, tillgänlighet, säkerhet och
prestanda. Men med de många möjligheterna och stora musklerna följer
också risken för att det kan vara svårt att få och behålla kontrollen över
systemet. Det behövs specialistkunskap och lång erfarenhet för att hantera
databas och plattform.

Därför kan det för många IT-avdelningar vara en god idé att skriva ett avtal
med en extern samarbetspartner och specialsit, som kan ta sig an
administration och underhåll av databasplattformen. För liksom andra
kraftiga motorer ska systemet underhållas för att säkra en stabil och optimal
drift.

itm8_1000x1000_81
 

Rapportering och
rekommendationer

Regelbunden rapportering om din databasmiljö kan vara avgörande för att
upptäcka och förebygga problem - innan de växer sig stora.
itm8 kan samla in stora mängder prestandainformation om dina databaser
och spara dem. Därmed har vi en god historik som vi kan använda till att ge
dig rekommendationer om ändringar och förbättringar som bör utföras på
dina databaser. Med hjälp av denna historiska information kan vi utföra
trendanalyser, som kan hjälpa oss att förutse problem innan de uppstår.

Vi rapporterar löpande om tillståndet i dina olika
miljöer

Med den insamlade informationen håller vi ett öga på dina databaser och
rapporterar löpande om databasmiljöernas tillstånd. I rapporterna får du
loggfiler för att sammanfatta vad som har hänt sedan den förra rapporten.
Därutöver visar vi trendanalyser för att se framåt, så att vi kan lösa potentiella
problem innan de uppstår.

Få snabb överblick över slutsatser och
rekommendationer

Rapporterna är uppbyggda med en Management Summary högst upp, där du
snabbt kan skapa dig en överblick över slutsatser och rekommendationer.
Härunder finns avsnitt där detsamma granskas i detalj. Alla rapporter
utarbetas med ett starkt fokus på säkerhet, tillgänglighet och prestanda.

Rapporten kan skräddarsys efter dina miljöers behov

Rapporteringen kan i vid udstrækning skræddersys til at passe til netop dine mljøers behov. Vi opsamler gerne data, der giver mening for din specifikke miljøer – og tilpasser dine rapporter derefter. Rapporteringen kan foretages med en frekvens, der går fra dagligt til halvårligt/årligt. Mest anvendt er dog uge, 14-dags og måneds -tjek.

itm8_1920x1220_76

Vi är beredda att ta hand om dina databaser