Gå direkte til indhold

itm8 samlar 13 företag i en stor fusion

lästid I minuter: 3

Genom 26 strategiska förvärv har itm8 positionerat sig som en fullserviceleverantör inom IT på den nordiska marknaden. Idag är företagen kända som IT Relation, AddPro Sweden, AddPro Danmark, JDM, Mentor-it, Cenvation, Miracle42, Copenhagen Software, Sotea, Improsec, Me'ning, Progressive och Emineo. Men den 15 november 2023 kommer alla 13 företag att samlas under ett varumärke, ett enhetlig itm8, bestående av totalt 1762 specialister.

Företagen har redan ett nära samarbete, men nu är ambitionen att konsolidera de många specialiserade kunskapsområdena och på så sätt stärka företagets konkurrenskraft i ett snabbt föränderligt tekniklandskap.

Det individuella och affärsmässiga förhållningssättet till kunderna har varit ett viktigt fokusområde för itm8 från start. Samgåendet innebär att itm8 i större utsträckning kan fungera som en 360-graders IT-partner för de kunder som behöver det, samtidigt som de befintliga nära kundsamarbetena och nischtjänsterna bibehålls. Henrik Kastbjerg, VD för itm8, förklarar:

- Vi har under en längre tid fört en dialog med våra kunder om framtiden. Kunderna har varit mycket angelägna om hur vi ska lyckas implementera fler tjänster från våra olika specialistenheter, och vi tror att det görs bäst genom att vara ett företag.

Våra kunder vill ha samma tillgång till specialister och kunskap som många gånger bara globala bolag kan få. Samtidigt vill de att den ska levereras av människor som de känner och arbetar med dagligen. Det är just detta vi bättre kan lyckas med nu när vi samlar alla medarbetare i en gemensam organisation.

”Det handlar helt enkelt om att vi vill komma närmare varandra inom itm8, så att vi kan komma närmare våra kunder”, säger itm8:s VD, Henrik Kastbjerg.

 

Itm8 kommer i framtiden att verka från fyra specialiserade divisioner:

•  Cloud & infrastruktur

•  Cyber Security

•  Digital transformation

•  Applications services

Kundernas digitala kompass

IT-landskapet förändras ständigt och det blir allt svårare för företag att navigera bland alla möjligheter och tjänster. Itm8 vill lösa denna utmaning för sina kunder.  
 
Vi kan nu erbjuda våra kunder hela vår palett av IT-tjänster och specialister. På så sätt kan vi mycket bättre lyckas med att agera som kundernas nödvändiga digitala kompass i en numera ganska komplicerad och turbulent teknikvärld.

”I ett slag får alla våra kunder, stora som små, tillgång till inte mindre än 102 cybersäkerhetsspecialister, 163 mjukvaruutvecklare, 517 Microsoft-infrastruktur- och molnspecialister, 68 nätverksspecialister, 73 databasspecialister etc. Totalt har vi 1 762 medarbetare som alla har ett orubbligt fokus på att skapa IT med affärsmässig effekt för kunderna”, säger Henrik Kastbjerg.

Strategin är ett resultat av Co-Creation

Vi odlar en speciell medarbetarkultur. Vi tror att ett starkt, innovativt samarbete är avgörande för att skapa värde och välstånd i allt vi gör. Vår kultur är inte bara något som vi odlar i organisationen, utan också en kultur som vi försöker inkludera våra kunder i. Vår strategi är också ett tydligt resultat av den nära dialogen med våra kunder, samt ett brett engagemang från företagets många chefer och IT-specialister över landsgränserna.

”Våra kunder och medarbetare agerar i en snabbt föränderlig miljö som ställer höga krav på både individen och kollektivet. Vår -och våra kunders förmåga att agera är många gånger avgörande för våra kunders verksamheter och då är det helt avgörande för dem att vi kan agerande med all vår samlade kompetens på ett effektivt och transparent sätt och det är det som är en av drivkrafterna bakom vår nya strategi”, säger Nicklas Persson, Executive Partner & Sverigechef itm8 Sweden 


En marknad med stort behov av rätt kompetens

”Idag är det stor konkurrens om de bästa IT-medarbetarna, och i Norden har utbildningen av IT-personal inte hållit jämna steg med behovet. Med ett itm8 är ambitionen också att skapa en arbetsplats som är extra attraktiv för de duktigaste IT-specialisterna. Vi tror att möjligheterna till spännande arbetsuppgifter samt professionell utveckling genom sparring i en stark gemenskap med både kollegor och kunder kommer att vara avgörande för att kunna rekrytera de mest begåvade IT-medarbetarna till de bästa kunderna. Det kommer att vara en avgörande faktor i framtiden”, avslutar Henrik Kastbjerg och Nicklas Persson.

För mer information

  • Henrik Kastbjerg, VD, +45 20 69 67 00 / hvk@itm8.com
  • Malene Østergaard Sørensen, Chief Transformation Officer, +45 30 78 11 54 / maoes@itm8.com
  • Henrik Hyldgaard, Partner, Varumärkesstrateg, +45 20 82 28 05 / hehyl@itm8.com
  • Nicklas Persson, Executive Partner & Sverigechef, itm8 Sweden +46 736 25 75 50 / nicklas.persson@addpro.se

Om itm8

itm8 är en nordisk digital transformationspartner med privata och offentliga kunder i Danmark och Sverige. Bolaget har 1 762 anställda och erbjuder ett brett utbud av tjänster inom IT-drift och molntjänster, Digital Transformation, Application Services, ERP och Cyber Security. itm8 ägs av Private Equity fonden Axcel i samarbete med Chr. Augustinus Fabrikker. Läs mer på www.itm8.com 

Vill du veta mer? Skicka oss ett meddelande.