Gå direkte til indhold

Säkerhetsanalys

Är ditt företags data säkert nog?

itm8-sikkerhet-mail

Få en säkerhetsanalys av av ditt företags data

Vi genomför en översyn av ditt företags 5 mest kritiska system och applikationer, där vi bedömer säkerheten för dina data i förhållande till hotbilden. Utifrån detta ger vi konkreta rekommendationer för att förebygga och åtgärda potentiella sårbarheter*.

Säkerhetsanalysen bygger på över 15 års erfarenhet av att hjälpa kunder att undvika och minimera skador vid hacker- och malwareangrepp.

Varaktighet:  5 arbetsdagar från säkerhetsöversyn tills du har analysen.

*Om du önskar en översyn av flera kritiska delar av din IT-miljö har vi möjlighet att utöka analysen.

SÅ HÄR SÄKRAR VI DINA DATA

Med en 360 graders IT-säkerhetsanalys får du:

#01 

En säkerhetsgenomgång av din företags 5 mest kritiska databaser.

#02

En lättförståelig rapport med en översikt över din situation.

#03

En rad konkreta rekommendationer för att höja datasäkerheten.

Vad kräver säkerhetsanalysen av dig?

Om du endast är intresserad av rapportens slutsatser och inte vill delta i arbetet är det inga problem! Vi kommer till ditt företag, pratar med den ansvariga för IT och granskar era databaser.

Utifrån samtal och analys av era databaser kommer vi att framställa en rapport med observationer och rekommendationer.

Så här kan vi säkerställa datasäkerheten för ditt företag:

#01: Backup och återställning av data

I de flesta IT-miljöer behövs det då och då återställning av data. Vi ser till att det alltid är möjligt och hjälper dig att bli av med bekymmer kring backup och återställning av databaser.

 • Vi definierar tillsammans krav och önskemål för backup och återställning av databaser.
 • Vi skräddarsyr en backup-lösning som passar din företags och systemens behov.
 • Vi etablerar lösningen i ditt företags databasmiljöer.
 • Vi följer upp med backuper dagligen och utför extra ad-hoc-backuper vid behov.
 • Vi rensar kontinuerligt och behåller backuper så länge du behöver dem.
 • Vi utför halv- eller helårliga återställningstester för att bekräfta giltigheten av backuper.
 • Vi erbjuder en beredskap 24/7 med spetskompetens inom backup/återställning.
 • Vi rapporterar kontinuerligt om genomförandet av backuper.

#02: Revision

Det blir alltmer nödvändigt att styra och begränsa åtkomsten till data, precis som behovet av att kunna dokumentera användares åtkomst till data också ökar. Vi hjälper gärna ditt företag att etablera en lämplig nivå av revision och loggning.

 • Vi går tillsammans igenom krav och önskemål för revision.
 • Vi går också igenom krav från exempelvis intressenter, branschorganisationer, och lagstiftning som ni omfattas av.
 • Vi kartlägger vilka personkänsliga data ditt företag lagrar.
 • Vi beräknar utrymmesförbrukningen för revisionsdata.
 • Vi hjälper till att arkivera äldre revisionsdata.
 • Vi hjälper till att radera föråldrad revisionsdata.
 • Vi håller koll på prestandan när revisionen av data utökas.
 • Vi står för det valda upplägget gentemot revisionen.

#03: Hög tillgänglighet

För att säkerställa stabil drift (även om delar av ditt företags miljöer blir otillgängliga) hjälper vi gärna till att definiera och konfigurera redundans av dina data.

 • Vi går igenom behovet av redundans av ditt företags data tillsammans.
 • Vi hjälper till att hitta rätt form av redundans utifrån företagets behov framåt/fördröjt i tid.
 • Vi beräknar kostnaderna för de olika möjligheterna till redundans.
 • Vi etablerar den önskade konfigurationen.
 • Vi kontrollerar och övervakar konfigurationen kontinuerligt.
 • Vi hjälper till med procedurer för failover/switchover.

#04: Databas Health Check

Små problem kan enkelt upptäckas och åtgärdas innan de växer sig större genom att regelbundet kontrollera ditt företags O/S, middleware och databaser.

 • Vi genomför regelbundna kontroller av ditt företags O/S, middleware och databaser.
 • Vi hjälper till att prioritera de rekommendationer som kontrollen genererar.
 • Vi hjälper till att genomföra rekommendationerna.
 • Vi samlar kontinuerligt in data (metadata) om miljön.
 • Vi säkerställer att all information om patchnivå, konfiguration osv. är tillgänglig även vid eventuellt avbrott.
 • Vi får kännedom om företagets miljö och kan därför snabbt hjälpa till om olyckan skulle vara framme.

#05: Patchning

I flera av de hackerattacker vi har bevittnat på senare tid riktas attacker mot system som inte är uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna. Vi hjälper gärna till med att uppdatera säkerhetsåtgärderna i ditt företags databasmiljö

 • Vi granskar O/S, middleware och databaser med avseende på säkerhetsuppdateringar.
 • Vi planerar gemensamt de nödvändiga patcharna.
 • Vi genomför de nödvändiga patcharna med hänsyn till drifttid och annat.
 • Vi inför en framtida cykel för säkerhetsuppdateringar.
 • Vi hjälper (som en del av denna cykel) med att analysera nya uppdateringar.
 • Vi hjälper också till med själva uppdateringarna.

Varför itm8?

Även om vi har båda fötterna på jorden, skäms vi inte för att säga: Vi är skickliga när det gäller att driva och säkra databascentrerade system. Vi är specialister på flera plattformar och behärskar olika teknologier som Oracle, Microsoft, PostgreSQL och Commvault. Vi har över 20 års erfarenhet, det kanske inte säger så mycket om vad vi kan. Men när till och med våra konkurrenter köper Oracle- och SQL-support från oss, behöver vi inte säga mer.

databasespecialister du kan stole på

Säkra din företagsdata och fatta kloka affärsbeslut.

Ta reda på mer om hur du kan dra nytta av vår säkerhetsanalys.