Gå direkte til indhold

itm8 ger en julgåva till ”Kenswed Mobile school” som erbjuder utbildning till unga vuxna som bor i Afrika!

lästid I minuter: 2

Som en uppföljning på vår gåva i påsk då vi bidrog till en IT-lärares anställning på heltid under ett helt år på Kenswed gymnasieskola i Afrika, ger vi nu en julgåva till ett av deras nya projekt; Kenswed Mobile school.

Första fasen av Mobile School startades som ett pilotprojekt under 2022 i Mtito Andei (intill nationalparken Tsavo West). I utvärderingen framkom att av de 45 elever som genomgått yrkesutbildningar så var 10 intervjuade och av dessa så hade 9 fått en inkomst eller en ökad inkomst efter utbildningen. Detta är en tydlig indikator på att Mobile School är ett framgångsrikt koncept som har stora möjligheter att påverka framtiden positivt för tusentals unga i Kenya. Med detta lyckade resultat och med lärdomar gjorda man sig redo för nästa steg och skalade upp projektet så att fler kunde erbjudas utbildning hela vägen till försörjning.

Projektbeskrivning

Målet är att kunna erbjuda utbildning till många människor i Kenya som lever i fattigdom på landsbygden, som inte har möjlighet att gå i den formella skolan pga höga skolavgifter, brist på skolor, bristande kvaliteter i skolorna eller för lång skolväg. Det kan också vara att man inte kan ta sig till en skola p g a funktionsnedsättning eller att man har åtaganden hemma.

Kenswed Mobile School erbjuder kostnadsfria, digitala yrkesutbildningar som även ger kunskaper om bl a rättigheter och hållbarhet samt främjar kunskaper om hälsofrågor, entreprenörskap och miljöpåverkan. Projektet motverkar även fattigdom genom att utbilda människor till yrken där arbetskraft efterfrågas.

Var finns Mobile School?

Sedan pilotprojekt i Mtito Andei 2022 utökades verksamheten i området men även i andra regioner, främst i Nyeri (nära Mt Kenya) och Lodwar (i Turkana). Det är tre marginaliserade områden med få yrkesskolor, låg utbildningsnivå, hög andel fattiga, stort antal ungdomar och hög ungdomsarbetslöshet men också olika lokala språk. Utbildningarna administreras av Kenswed TVET och de valda områdena har också koppling till Kensweds nätverk inklusive att flera av skolans elever på Kenswed gymnasieskola kommer från platserna.

Hur ska målgruppen nås?

Målgruppen är främst unga vuxna (18-25 år) i Kenya i marginaliserade områden som inte har möjlighet att vara på plats i en fysisk yrkesskola (ex inte råd med studieavgifter, brist på närliggande skolor eller funktionsvariation). Kenswed har stor kunskap om och tillgång till målgrupperna och har redan etablerat kontakt genom fältbesök på områdena. I nästa steg sker kontakten via utsedda koordinatorer där man använder sig av två olika tekniska system. Det ena är läsplattor med kursinnehållet publicerat online och det andra är en solcellsdriven läsplatta med kursinnehållet offline. Läsplattan laddas med kursinnehåll och byts ut var tredje månad (via usb så eleven tar med sig läsplattan till respektive resurscentra).

Målet med projektet

Målet med Kenswed Mobile School är att ge fler ungdomar tillgång till utbildning som kan leda hela vägen till försörjning. Detta genom ökad flexibilitet (tid & plats för utbildningen) men också till ett förbättrat studieresultat genom möjlighet för individen att på bästa sätt kunna anpassa sina teoretiska- och praktiska studier. Projektmålet är att kunna erbjuda en väl fungerande digital yrkesskola redo för ett obegränsat (nästan) antal elever.

I den här fasen förväntas 2000 elever slutföra utbildningen. Dessa 2000 elever kommer även ha tagit del av informationsspridningen och förhoppningsvis även deras familjer. Efter avslutat projekt ska den digitala utbildningen/informationskanalen vara uppbyggt så att den kan drivas vidare av Kenswed och representanter ute i områdena. Ambitionen är också att ha en fullvärdig modell för att skala upp i fler regioner.

Zelmerlöw Björkman Foundation

Grundades 2013 av artisten Måns Zelmerlöw och tennisspelaren Jonas Björkman med en vision om att göra utbildning tillgänglig för fler. ”Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, därför arbetar Zelmerlöw & Björkman Foundation outtröttligt för att ungdomar ska få gå i skolan och uppfylla sina framtidsdrömmar. Vi identifierar unga i Kenyanska slummen, stöttar med en gymnasieutbildning på Kenswed, boende på internat, tillgång till vård och vidareutbildning i form av universitetsstipendium eller yrkesutbildning som leder hela vägen till arbete. Vi arbetar för att bidra till uppfyllelsen av de Globala målen, i synnerhet mål nummer fyra: God utbildning för alla, säger Zelmerlöw och Björkman Foundation”.

Läs mer om Zelmerlöw Björkman Foundation här: zbfoundation.se