Gå direkte til indhold

Mitsubishi Logisnext Europe

lästid I minuter: 2

Som ledande leverantör av transportlösningar för logistik och lager på vår kontinent, med dotterbolag i tio europeiska länder, är det förståeligt att japanska MLE inte längre kan driva sin serviceaffär med papper och penna. Utifrån slutanvändarnas och teknikerna på fältet utformade Itm8en modern lösning baserad på smarta digitala verktyg, Microsoft 365 och Intune. 

Effektiv service ger bättre affär

MLE utför en stor del av servicearbetet ute hos kunderna, som till stor del leasar fordonen. En av lösningarna som behövde utvecklas var därför processer och verktyg för serviceorderhantering.

 

”Exempelvis är vår affär i England till 80 procent baserad på leasing- och serviceavtal, vilket innebär att MLE står som ägare medan kunden nyttjar dem. Vilket ställer höga krav på effektivitet och kvalitet i serviceleveransen.”

, berättar Anders Jernstedt som är Director Service Operations & Business Management på MLE.

 

Utmaningen för MLE är att arbeta effektivt samtidigt som kunden får bra service.


Det är viktigt att våra servicetekniker har tillgång till rätt information vid rätt tid samt att vi följer våra väl definierade processer för att kunna upprätthålla en hög kvalitet på vår serviceleverans till kund samtidigt som vi är lönsamma, förklarar Anders.

 

Över 300 enheter spridda via molnet över Europa

Under den tid som MLE skötte servicehanteringen med papper och penna uppstod ofta problem när uppgifter skulle föras över till andra system, manuellt. Något som också innebar en stor del administration. Det sättet att arbeta betydde också att det fanns begränsade möjligheter att följa upp olika ärenden.

Itm8kontaktades i samma veva som MLE skulle distribuera över 300 handenheter till serviceteknikerna över hela Europa.

 

”Vi fick frågan om vi kunde lösa detta. Alla enheter skulle kunna gå att styra och kontrolleras på distans utan att behöva vara anslutna direkt till företagets nätverk…”

berättar Jonas Hallberg som är kundansvarig säljare på AddPro.

 

Dessutom skulle användaren och aktuell data vara skyddade på enheten och kunna uppdateras under hela livscykeln. Lösningen som utvecklades tillsammans med Itm8 för att kunna hantera, uppdatera och följa upp både serviceordrar och teknikernas handdatorer blev en monlbaserad vidareutveckling av konceptet MSIT (Mobile Service IT).

 

”Lösningen är baserad på det vi kallar verksamhetsnära IT. Vilket innebär att vi jobbar mot verksamheten och skräddarsyr lösningar till deras behov efter att ha översatt behoven till konkreta IT-lösningar”

säger Nicholas Keogh, konsult på AddPro.

 

”Detta kommer att hjälpa oss till en smidig uppföljning av våra prestationer; något som gör att vi kan säkerställa att vi ger den bästa möjliga servicen till våra kunder.”

Anders Jernstedt, Director Service Operations & Business Management MLE

 

En säker, smidig molnbaserad IT-plattform utgör den nya grunden

MSIT är främst avsedd för teknikerna ute på fält där serviceordrarna numera ligger på en läsplatta, i stället för i pappersform. På plattan kan de koppla ihop rätt order med aktuella reservdelsnummer och se hur mycket tid som har lagts på serviceärendet och övrig nödvändig information om specifik truck eller serviceaval hos aktuell kund.

 

”Lösningen innehåller också mjukvara för truckdiagnostik, teknisk dokumentation och även applikationer för teknikerna så att de kan få support på distans från tekniska experter. Det går även att ha möten med kollegor och chefer direkt på plattan, vilket minskar teknikernas behov av att resa.”

 

En viktig del av den nya MSIT-lösningen är att Itm8kan uppdatera plattornas mjukvaror via molnet vilket säkerställer att de senaste versionerna är installerade. Även geografiskt specifika inställningar görs på distans för att anpassa plattorna till rätt språk eller speciella behov som skiljer sig mellan de olika marknaderna.

 

”Det går att jämföra lösningen med hur Tesla jobbar när deras bilar uppdateras trådlöst. Helt utan att användaren behöver vara inblandad. För att lyckas behövs det vi kallar en molndriven arbetsmiljö”
säger Jonas Hallberg.

 

Ett fundament för fortsatt utveckling. MLE är just nu i färd med att rulla ut MSIT till dotterbolag i Europa och ser fram emot att lösningen ska få serviceprocesserna i de olika länderna att samspela. Målet är att ytterligare öka effektiviteten och att administrationstiden för hanteringen av serviceordrar ska minska.

 

”Detta kommer att hjälpa oss till en smidig uppföljning av våra prestationer; något som gör att vi kan säkerställa att vi ger den bästa möjliga servicen till våra kunder”, säger Anders Jernstedt.

 

MSIT är ett viktigt fundament för MLE när de ska fortsätta utveckla och bygga ut systemet med mjukvaror för nya krav och behov.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?