Gå direkte til indhold

Kungliga Biblioteket

lästid I minuter: 2

Sedan 2013 har Itm8 haft i uppdrag av Kungliga biblioteket (KB) att hitta lösningar kring digitalisering och infrastruktur för KB:s samlingar.

Det var i samband med att biblioteket behövde digitalisera mängder av material och utveckla AI som Itm8upphandlades. Lösningen som togs fram i samarbete med NVIDIA är idag en av de största och mest effektfulla i sitt slag i Sverige.

Medan du sover, äter och går till jobbet, analyserar NVIDIAs kraftfulla DGX-system den enorma språk- och kulturskatt som finns på KB i form av böcker, radioprogram, tv-sändningar, affischer, uppsatser, tidningar med mera.

Tränar AI-modeller att förstå språk

KB:s samlingar har sitt ursprung i Vasaättens privata samlingar från 1500-talet. Sedan 1661 har ett exemplar av allt som publiceras i Sverige skickats till biblioteket. Sedan 70-talet har pliktlagen utökats till att omfatta även radio, tv, dataspel och allt som publiceras på internet.

2019 startades KB-labb, en nationell infrastruktur för digital forskning och utveckling inom artificiell intelligens. Här kan forskare inom samtliga vetenskapsområden, från humaniora till naturvetenskap, använda data på nya sätt och utnyttja värdet av bibliotekets samlingar.– Vi utför forskning med datorstödd text-, ljud- och bildanalys som metod och det är fantastiskt att få göra det med så mycket data som vi har här på KB. Vi tränar AI-modeller att förstå text och bild och utan datorer med hög effekt hade det tagit hundratals år bara att utföra de här experimenten, säger Love Börjeson, enhetschef för KB-labb.


Det här gynnar andra funktioner i samhället

NVIDIAs DGX-system levererar kraftfulla lösningar för AI-infrastruktur . När flera system kopplas ihop och börjar fungera som en har de enorm kraft och kapacitet att digitalisera och analysera språket från en mängd olika källor. De AI-modeller som skapas bygger grunden för framtida teknikutveckling.


"Det här är ett fantastiskt projekt på många sätt. Det arbete som pågår hos KB lägger nu grunden för framtida forskning och skapar AI-modeller som kommer att kunna användas av andra funktioner i vårt samhälle och utvecklas vidare,"
säger Nicklas Persson, vd på AddPro.

Ett samarbete mellan KB, Itm8och NVIDIA

Samarbetet mellan KB och Itm8har pågått sedan 2013. Med Itm8som stöd har KB byggt upp en infrastruktur som skall lagra och digitalisera allt material som finns tillgängligt på KB. Det utökade samarbetet med NVIDIA och AI-projektet startade 2020 och är nu i full gång. Det är ett projekt där alla inblandade bidrar med specifik kunskap och erfarenhet som på ett bra sätt jackar i de andras.


"Dessutom blickar vi in i framtiden. AI förändrar alla branscher nu. Vi ser det inom produktion, retail, finans och det är väldigt roligt att upptäcka vad vi kan göra för KB. Det är definitivt ett annorlunda och roligt uppdrag,"

säger Mark Hammarstedt AI Sales på NVIDIA.

 

Om AddPro

Itm8siktar på att bli Nordens främsta partner inom digital transformation. Med kunskap om framtidens teknik kan vi utveckla, förbättra och förnya hela affärsprocessen, utifrån våra kunders möjligheter och önskemål. Målet är alltid att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft så att de kan nå sin fulla potential.

Itm8finns i Sverige och Danmark och erbjuder erfarna konsulter, molntjänster och egna datacenter. Ofta kopplar Itm8även samman kunder med andra strategiskt utvalda leverantörer, som i detta fall med KB och NVIDIA.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?