Gå direkte til indhold

Varför ska jag flytta till Azure?

lästid I minuter: 3

Vi hör dagligen om molnet och alla tjänster som finns där, hur bra allt blir bara man kommer dit. Hur ser det ut i praktiken, är du redo för molnet och vad kan molnet göra för dig? Detta första blogginlägg i en serie om 3 handlar om varför man ska till molnet och då specifikt Microsoft Azure

Azure är samlingsnamnet på de tjänster som Microsoft erbjuder i molnet och består av tre grundpelare, Software As A Service (SaaS), Platform As A Service (PaaS) och Infrastructure As A Service (IaaS). Faktiskt är det så att sannolikheten för att du redan har kommit igång med Azure är ganska stor, SaaS-delen av Azure är i praktiken Office 365 som är den licensform som uteslutande tecknas idag. Förmodligen är det de två andra delarna i Azure; PaaS och IaaS som ger upphov till större frågetecken just nu. Plattformstjänsterna (PaaS) har den största potentialen att boosta din digitala transformation men de är förmodligen också steg två i den digitala resa som enklast börjar med Azure’s IaaS-tjänster.

Lift-and-Shift

Som namnet skvallrar om så handlar IaaS om Infrastruktur, till exempel virtuella servers, nätverk eller backup för att ta välkända exempel som förmodligen redan finns i ditt datacenter. Då är det naturligt att ställa frågan – Varför ska jag flytta till Azure, jag har ju redan allt i mitt befintliga datacenter?

Det finns både hårda, ekonomiska och mjuka skäl att göra flytten. I den enklaste modellen som vi på Itm8 kallar ”Lift-and-Shift” gör man en enkel flytt 1:1 av till exempel en virtuell server från det lokala datacentret till Azure. I denna modell får man ingen ny funktionalitet men en vinst i form av högre tillgänglighet/säkerhet/skalskydd. Om man planerar lite kan en Lift-and-Shift kombineras med konsolidering, det vill säga två virtuella servers i lokala datacentret kan bli en virtuell server med dubbel funktionalitet i Azure. En annan lågt hängande frukt i Lift-and-Shift är möjligheten att installera om i samband med flytt, en ominstallerad programvara ger oftast bättre funktionalitet – det blev bättre andra gången.

Det kan låta märkligt att prata om hårda vinster i en virtuell värld, men faktum är att den virtuella hårdvaran som finns tillgänglig i Azure’s basutförande klassar ut det mesta av de flesta on-prem datorhallar.

 

Ett exempel är lagring, vad skulle ett SAN som lagrar all data krypterat och dessutom replikerar synkront till tre instanser med separat strömförsörjning kosta i ett lokalt datacenter?
Svaret är troligen: För mycket. I Azure fås denna funktionalitet i basutförande och till en kostnad som är en bråkdel av den för motsvarade funktionalitet i ett eget datacenter.

Ekonomiskt fördelaktigt

Ekonomiskt ger en flytt möjlighet att komma bort från tunga hårdvaruinvesteringar, istället fås en månadskostnad per funktion, som dessutom kan avslutas omedelbart om behovet skulle falla bort. Detta skiljer sig väsentligt från en hårdvaruinvestering som måste finansieras oavsett hur mycket eller lite den används. I vissa fall är det kanske inte bara hårdvaruinvesteringar som krävs, det kan finnas behov av en helt ny datorhall och då kommer Azure-alternativet att lysa upp än mer.

De mjuka vinsterna med en flytt till Azure återfinns på den operativa sidan, allting kommer att vara standardiserat, till exempel kommer en virtuell server att uppföra sig på identiskt sätt varje gång. Deployment är en ”no-brainer”, någon annan har verifierat processen och den kommer att lyckas varje gång för den görs på identiskt sätt varje gång. Tiden för att driftsätta en lösning är oerhört kort. Några exempel; ett SAN med i princip obegränsad lagringskapacitet driftsätts på nån minut, en virtuell server med publik IP och access från internet tar cirka 10 minuter, en router med VPN-kopplingar tar lite ”längre” tid, cirka en timme. Denna korta ”time-to-operation” kan vara en avgörande konkurrensfördel i en tid då allt händer allt snabbare. Detta innebär i sin tur att en flytt mot Azure kan motiveras av rent strategiska skäl för att säkra konkurrenskraften, och då har vi inte ens berört nyttan av att ha sin infrastruktur nära PaaS-tjänsterna. Den godbiten sparar vi till ett annat blogginlägg…

Så även om Azure vid en första anblick kan förefalla stort, oöverskådligt, fyrkantigt och med ekonomiska frågetecken så är Azure det bästa hjälpmedlet för att kunna genomföra den digitala transformation som krävs för att klara av den digitala resa som vi alla måste göra.

Den enkla resan går uppåt – BOARDING PÅGÅR

Hos Itm8 reser alla Business Class 

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?