Gå direkte til indhold

Vad är digitalisering och är du med i racet?

lästid I minuter: 2

Känner du att dina konkurrenter springer ifrån dig i digitaliseringen? Förändringen går bara snabbare och det blir allt viktigare för den som vill behålla sin konkurrenskraft att hänga med i utvecklingen. Men vad är digitalisering? Det handlar inte bara om att göra samma saker på nya smartare och mer effektivare sätt. Minst lika viktig är möjligheten att dra nytta av digitaliseringen för att komma närmare kunderna och förstå dem bättre för att kunna utveckla nya affärer.

Vad är digitalisering egentligen?

Digitalisering handlar i stora drag om att förbättra och vidareutveckla verksamheten med hjälp av nya digitala möjligheteroch ny teknik. En drivkraft kan vara att du vill effektivisera och minska kostnader genom att göra saker snabbare och enklare. Du kan också dra nytta av digitaliseringen för att förbättra förståelsen för kundresan ur ett kundperspektiv och skapa mervärde genom att analysera insamlad kunddata. Digitaliseringen ger även möjlighet att utveckla nya produkter ochaffärsmodeller. Det kan handla om att något som tidigare levererats som en produkt, nu erbjuds som en tjänst.

Encyclopedia Britannica grundades i slutet på 1700-talet med affärsidén att sälja tjocka böcker fyllda med kunskap. När Windows 95 kom levererades operativsystemet med uppslagsverket Encarta på CD. Det blev ett uppvaknande för Britannica som tvingades frågan sig ”vem kommer vilja köpa 30 tjocka böcker när de fick Encarta gratis?”. Britannica satte sig ner och tittade på sitt erbjudande och vad de var bra på. Man insåg att kärnan i verksamheten var att ta fram och förmedla kunskap, inte att publicera böcker. 2012 slutade Britannica med sin tryckta utgåva. Idag erbjuder de prenumerationstjänster, skoltjänster och andra digitala tjänster som bygger på kunskap. De har med andra ord kvar sin kärna men har ändrat formatet.

Varför ska du digitalisera?

Om ett företag ska överleva måste det leverera något av värde som kunderna är villiga att betala för, inte bara idag utan också i morgon. Kan du säkerställa det har du en bra utgångspunkt. Vilket värde levererar du till dina kunder? Skulle du kunna leverera mer värde genom digitalisering? Titta på konkurrenterna, vad erbjuder de sina kunder? Glöm inte att framtiden är digital, på något vis, för alla.

Vilka är de största riskerna med att inte hänga med?

Den enskilt största risken är att konkurrenterna digitaliserar och att dina kunder inser att du ligger efter. Kanske skickar du pappersfakturor och har ineffektiva leveransflöden som tar onödigt lång tid medan konkurrenterna digitaliserat sina. Kanske har konkurrenten ett lägre pris då de har effektivare processer och är mer lyhörda gentemot kunderna. Utan digitalisering riskerar du att kundupplevelsen går förlorad, eftersom den i hög grad bygger på att samla in och analysera data. I förlängningen kan detta leda till att du förlorar både dina kunder och affärer.

När är det bäst att dra igång digitaliseringen?

Det enkla svaret är: nu! Digitaliseringen kan påbörjas idag, men frågan är om du digitaliserar av rätt orsaker? Är det för att du känner dig omsprungen av konkurrenterna eller för att du ser ett mervärde för verksamheten och kunden? Frågan du måste ställa är om företaget kommer kunna fortsätta på utstakad kurs i fem – tio år till utan att digitalisera.

Finns det några fallgropar?

På digitaliseringsresan finns det mycket att tänka på. En fallgrop kan vara att ta förändringsresan för lättvindigt. Bara för att du skapat en e-handel betyder det inte att du digitaliserat verksamheten. En annan vanlig fallgrop är att alla berörda inte har en samsyn på digitaliseringen. I varje företag finns ett antal nyckelpersoner, i ledningen eller på andra positioner, som förstår företagets kärna och vad som skapar värde för kunden. Är inte dessa personer med på resan är risken stor att digitaliseringsarbetet inte ger den effekt som det är tänkt. Sist men inte minst måste medarbetarna vara med och förstå nyttan med digitaliseringen, annars händer ingenting.

Våga utmana det rådande och kom igång.

Konsumenterna blir allt mer digitala och köper mer via mobil och dator. De förväntar sig personaliserat och relevant innehåll, vilket kräver analys av kunddata. Att digitalisera kräver resurser och mod att ifrågasätta rådande strukturer, vilket många kan uppleva som utmanande.

Digitaliseringen ger fantastiska möjligheter till verksamhetsutveckling, effektivisering och produkt- och tjänsteutveckling. Titta på verksamheten och identifiera en avdelning eller process som kan vinna på en digitalisering och börja digitaliseringen där – idag!

—–

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?