Gå direkte til indhold

Sju saker som förenklar effektiv exekvering av roadmapen

lästid I minuter: 2

I två tidigare blogginlägg har vi beskrivit situationer där en roadmap kan skapa värde samt hur ett roadmaparbete går till. Nu har det blivit dags att titta på vad som händer efter att roadmapen skapats. Vi fortsätter med exempel hämtade från samma tre scenarier som vi beskrev i det första blogginlägget.

Ribban höjdes

För bolaget som sökte ökad enhetlighet för sina kedjekontor bidrog roadmapen till att det blev tydligare för kedjekontoren varför olika IT-satsningar behövdes. Ambitionen höjdes, både när det gällde hur varumärket skulle presenteras utåt och för hur verktyg och lösningar skulle användas på ett gemensamt och mer IT-säkert sätt.

En plan att samlas kring

För samma kund ledde också roadmapen till att organisationen fick en plan att samlas kring och att en vi-känsla skapades, som präglades av tydlighet, samsyn och förståelse för arbetet framåt.

Snabbt att komma till lösning

För kunden som stod inför den internationella expansionen visade sig arbetet med roadmapen innebära ett snabbt sätt att få ett bra lösningsförslag på plats eftersom Itm8 behärskade både management- och teknikdimensionerna.

Underlättar samarbete

För samma kund gjorde den tydliga och strukturerade planen det lätt för alla inblandade leverantörer att samarbeta eftersom det blev tydligt vem som ansvarade för vad för både leverantörer och beställare. Med allt som behövde göras i samband med expansionen sparades mycket tid och många missförstånd på detta sätt.

Skillnad mellan egna förmågor och leverans

På det kommunala bolaget förekom det tidigare att man blandade ihop utveckling av avdelningens förmågor med leverans av digitaliseringsinitiativ till övriga verksamheten. Arbetet med roadmapen tydliggjorde sammanblandningen och underlättade förståelsen och vikten av att skilja på de egna förmågorna och avdelningens bolagets verksamhetsutveckling.

Teknisk förmåga för digitalisering

Vidare bidrog arbetet med roadmapen hos det kommunala bolaget till en ökad medvetenhet om vikten av grundläggande IT-tekniska förmågor som krävs för att digitalisera bolagets verksamhet.

En fördel som alla drog nytta av

För samtliga verksamheter  möjliggjorde arbetet med roadmapen värdefulla diskussioner där kommande initiativ identifierades. När man fick listan av initiativ framför sig kunde man på ett enkelt sätt diskutera, prioritera, estimera och delegera initiativen istället för att bara ha en diffus känsla av att något borde göras, men ingen vet vad. Genom att tydliggöra vad det är man inte ska göra får man ett bättre fokus på det man ska göra.

Gemensamt var också att roadmapen blev starten på en lång och spännande resa. Dels kom kunderna igång med sin utveckling och digitalisering vilket gav en boost för verksamheten. Och dels kom kunden och Itm8 igång med ett ömsesidigt och värdefullt samarbete där planeringen lätt och enkelt kompletterades med en teknisk lösningsleverans.

Även om många av Itm8s kunder uppskattar den direkta kopplingen mellan plan och tekniskt genomförande i Itm8s roadmaperbjudande så är också roadmapen mycket användbar för kunden som en egen aktivitet, utan den tekniska leveransen.


Itm8har hjälpt ett stort antal av våra kunder att ta fram roadmaps för deras IT-förändringar. Kunderna uppskattar att vi knyter ihop hela kedjan från verksamhetens mål till konkreta IT-initiativ. 

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?