Gå direkte til indhold

Så löser workshopen HybridizeIT IT-gapet mellan funktion och verksamhet för NSVA

lästid I minuter: 3

Vad har Säpo, Itm8 och EU-direktivet NIS med ett kommunalägt vatten- och avloppsföretag att göra? Hur kan en workshop om hybrid-IT göra skillnad för ett företag som redan är till hundra procent i molnet? Denna lite osannolika samling av intressen och organisationer har sitt ursprung i att sex kommuner i södra Sverige 2009 gick samman och startade ett gemensamt kommunalt vatten- och avloppsbolag. Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, bildades för att säkra drift och kompetensen inom vatten och avlopp, VA, för de sex kommunerna. Bolaget driftar idag 400 anläggningar samt ansvarar för underhåll och utvecklingen inom VA för regionen.

Allt i molnet från första dagen

Peter Nagy var med från början, först som IT-infrastrukturansvarig och nu som projekt- och utvecklingsansvarig inom IT. Tillsammans med sin chef satte Peter upp en IT-policy som gick ut på att inte ha en traditionell IT-avdelning som skruvar på servrar, switchar eller annan hårdvara. Allt ska vara en tjänst, från lagring och servertjänster till infrastruktur och nätverk. IT ska vara beställare och drifta verksamheten. Ett annat strategiskt beslut var att bara ha en leverantör av alla tjänster – en kontaktpunkt för all IT.

  • Jag gillar konceptet att köpa allt som tjänst. Det känns som att världen går så snabbt att det är svårt att ha spetskompetens inom IT i huset. Vår kärnverksamhet är VA och inte IT. Itm8 har 200 personer som bara tänker på och jobbar med IT hela tiden, med en kompetensnivå vi aldrig skulle kunna nå, förklarar Peter.

Ett gap kan lätt uppstå

Varför behöver ett företag som redan har all sin IT, från mejl och data till servrar och tjänster i moln anpassade efter behov och säkerhetsklassning gå en workshop som berör hybrid IT? Svaret är enkelt. Alla molntjänster, publika och privata, Microsoft Office och Azure får nya funktioner och utvecklas snabbare än vad din IT-avdelning hinner med att implementera. Det uppstår ett gap mellan det som finns och det som används. Som sagt är kärnverksamheten för NSVA inte att hänga med i IT-utvecklingen.

  • Vi behövde ett forum där vi kunde bjuda in objektsägare och applikationsansvariga från verksamheten för att visa dem vad som var möjligt att göra i våra system idag. Vi ville att de skulle inspireras att använda fler funktioner på våra plattformar samt få verksamheten att titta framåt och se hur de kan jobba smartare med de verktyg de redan har.

Att Itm8 anpassade workshopen till NSVA:s unika behov utifrån objektägarnas verklighet uppskattades av deltagarna. Funktionerna som visades var inget som ”kommer om 6–12 månader” utan är saker som finns och kan börja implementeras direkt, vilket Peter tycker gör workshopen mycket användbar.

Säkerhet, säkerhet och återigen – säkerhet

Så vad har Säpo och NIS-direktivet med detta att göra? Vad är NIS-direktivet? NIS står för: Network and Information Security eller Nätverk och informationssäkerhet. Det innehåller säkerhetsföreskrifter som omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster som till exempel VA. På detta EU-direktiv kommer Säpos nationella regelverk för IT-säkerhet för samhällskritisk verksamhet. Så att påstå att säkerhet står högt upp på Peters och NSVA:s dagordning är ingen överdrift.

  • Alla som arbetar med dricksvatten måste vara säkerhetsklassade. Det är viktigt att ingen kommer åt data eller system som de inte har behörighet till. Samtidigt får data inte exponeras oskyddad i molnet där det finns många som vill komma åt den, berättar Peter.

Ett annat lager av säkerhet kommer från att NSVA har 200 medarbetare som arbetar ute i fält. Deras bärbara datorer har ersatts av iPads som de använder till att övervaka och drifta anläggningar. NSVA har haft ett tydligt fokus på tillgänglighet och mobilitet för medarbetarnas verktyg vilket ställer krav på säkerheten – särskilt när Säpo kikar över axeln.

Men det finns mer än bara ”fysisk” säkerhet på agendan. Som ett nav i NSVA:s IT-miljö finns en SQL-databas där allt samlas. Data från över 50 000 mätpunkter matas in tillsammans med alla kollegors datainsamling på iPads, dokument och kommunikation, allt i samma databas. Det är stora mängder data som måste vara korrekt för att VA-ingenjörerna ska ha bra underlag för sina beräkningar för optimering av befintliga anläggningar och beslut kring byggandet av nya anläggningar.

  • Itm8 administrerar vår databas, pysslar om den och ger den kärlek så vi kan känna oss trygga i att vår data finns tillgänglig och är korrekt. Varje månad får jag en rapport med vilka åtgärder som utförts och hur databasen mår. Det gör mitt liv så mycket smidigare och verksamheten har en databas de kan lita på.

HydridizeIT tar samarbetat in i framtiden

NSVA utvecklar ständigt nya tjänster till kommunerna och alla tjänster innefattar IT på något sätt. Det kan röra sig om att drifta ett reningsverk med processtyrning, beredskapstjänst med informationssystem eller beslutsstöd med hjälp av artificiell intelligens. Samtidigt ska alla medarbetare in på det moderna kontoret med effektivare samarbete och kommunikation. HybridizeIT blir en samlande kraft där alla kan mötas och se potentialen i verktygen.

  • Vi har satsat mycket och vår största utmaning har varit att får en standardiserad syn på Modern Workplace. Vi vill att Teams ska bli den miljö som alla jobbar i och använder alla de funktioner som finns där. HybridizeIT hjälper oss göra just det, avslutar Peter.

Utnyttjar du dina system till fullo? Har ni de kopplingar och samarbete mellan avdelningar som lyfter ert samarbete? I Workshopen HybridizeIT får du se och testa på möjligheterna i molnet – vilket moln det än må vara. Anmäl dig idag!

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?