Gå direkte til indhold

Säkerställ att din IT-miljö lever upp till verksamhetens krav

lästid I minuter: 2

Idag fattas fler och fler beslut kring IT projekt i verksamheten utan att IT-ansvariga är inblandade. För att hänga med och kunna hjälpa verksamheten till smarta val behöver IT-avdelningen vara i framkant i teknik och ha förståelse för verksamhetens krav samt behov. En god IT-miljö innefattar teknik, taktik och strategi.

Om man ställer frågan ”Vad har ni för krav på IT?” till medarbetarna kan man få svar som till en början kanske förvånar en. För medarbetarna är inte tekniken det viktigaste utan hur man på bästa sätt jobbar smart.

Utmaningen för den traditionella IT-avdelningen kan vara att hänga med verksamhetens utveckling således medarbetarnas ökade behov att bli mer effektiva. Risken om man inte fångar upp behovet i tid kan leda till att medarbetarna skapar sina egna lösningar för det.  Resultatet blir då en osammanhängande IT-miljö som är svår att kontrollera och styra.

Här är tre enkla tips på hur IT-avdelningen blir en naturlig del i verksamheten

  • Fokusera på att skapa förutsättningar för medarbetarna så de kan vara mobila och inte låsta till den fysiska arbetsplatsen. För medarbetarna är det viktigt att ha tillgång till mejl och dokument under dygnets alla timmar.
  • Delta aktivt i verksamhetens projekt för att skapa förståelse för verksamhetens processer och deras behov.
  • Gör en nulägesanalys för att kartlägga verksamhetens IT-krav.

Skapa konkurrenskraft med IT

När man jobbar med IT är det viktigt att vara i framkant för att se nyttan och möjligheterna med nya lösningar. Samtidigt måste man vara taktisk och framhäva rätt argument för att skapa förståelse för ledningen av vikten att planera och investera i tekniken.

Teknik och IT är inte längre enbart servrar i ett serverrum utan IT är mycket mer än så. Exempelvis kan IT vara verksamhetssystem eller appar på en mobiltelefon. Med IT skapar verksamheten konkurrenskraft genom att exempelvis möjliggöra att säljorganisationen har tillgång till senaste versionen av företagets presentation på ett möte med ny kund.

Idag konkurrerar företagen inte bara om kunderna utan även om att attrahera rätt medarbetare. Verksamheten behöver därför ha en effektiv IT samtidigt som man kan erbjuda personalen de förutsättningarna.

Varför investera i en genomlysning av sin IT-miljö?

Idag består verksamhetens IT av olika komponenter som exempelvis infrastruktur, molntjänster och applikationer. Det kan även vara komponenter som verksamheten inte känner till i form av egna lösningar som medarbetarna utformat. Att då veta hur den totala IT-miljön ser ut och lever upp till behoven kan vara svårt för IT-avdelningen att ta reda på.

När verksamheten får hjälp med en genomlysning av sin IT-miljö och hur denna lever upp till verksamhetens behov får förtaget en konkret handlingsplan med rekommendationer för att veta hur de ska investera i sin IT-miljö framöver.

Exempelvis lever inte verksamhetssystemen upp till medarbetarnas krav. För att åtgärda detta räcker det oftast inte att uppgradera till senaste version då det kan finnas integrationer etcetera som också behöver hanteras. Leverantörerna av systemen förutsätter oftast att deras kunder redan finns uppe i molnet. Detta innebär att de inte tar hänsyn till kostnader för som är relaterade till systemet och eventuella integrationer som också kan påverkas vid en uppgradering.

I en genomlysning av er IT-miljö fångar den externa parten upp helheten och gör analysen som krävs för att företaget ska kunna skapa sin strategi för att hänga med i den digitala utvecklingen.

Övergripande steg i genomlysningen av din IT-miljö

För att skapa kontroll av befintlig infrastruktur och lägga en grund för framtida strategiska beslut gällande IT är det en god idé att identifiera kraven från verksamhetens IT i relation till de befintliga systemen. De övergripande stegen är följande:

  • För att kunna ta reda på verksamhetens IT-behov bör verksamhetens chefer och utvalda medarbetare intervjuas av en extern part för att få behoven så verklighetsbaserade som möjligt.
  • Nästa steg är att ta reda på hur den befintliga IT-miljön lever upp till dessa behov.
  • Därefter utvärderar den externa parten verksamhetens behoven och skapar prioritetsordningen som bör ligga till grund för transformeringen.

Tryck på länken nedan för att läsa mer om hur du kartlägger verksamhetskraven för er IT-miljö. När du trycker på knappen kommer ett kontaktformulär visas och som du behöver fylla i för att ladda ner dokumentet.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?