Gå direkte til indhold

Nu är den här: Microsoft Copilot – din alldeles egna AI-assistent

lästid I minuter: 4

Utvecklingen inom AI går rasande fort. De flesta av oss har redan provat på ChatGPT, Bing AI eller något annat AI-verktyg vi introducerats det senaste året. Nu lanserar Microsoft Copilot – en tjänst utvecklad för att hjälpa oss jobba smartare i den professionella arbetsmiljön.  

För att förstå mer kring möjligheterna med den nya tekniken har vi pratat med Leslie Qvandrup och Edvard Wikström, båda itm8 konsulter med stort intresse för AI. 

En digital assistent som vet allt du gör 

– Copilot bygger på samma grund som ChatGPT med den stora skillnaden att tjänsten är helt integrerad i din Microsoft-baserade arbetsmiljö. Du kan se Copilot som din digitala AI-assistent, med full tillgång till alla dokument och applikationer som du själv använder: Word, Excel, Teams, Outlook och så vidare. Det ger tjänsten en kontext som de öppna AI-tjänsterna inte har, förklarar Edvard.  

– Du kan ta hjälp av din Copilot för att utföra väldigt specifika saker men också be den vara ditt kreativa bollplank. En gång kanske du ber din assistent leta upp viss information på företagets intranät, en annan gång ber du den att gå igenom det senaste årets försäljningsstatistik och komma med intressanta insikter. Eller så ber du den att sköta och sammanfatta mötesanteckningarna från ditt nästa möte, fortsätter Edvard. 

För den som brottas med att hantera formler i Excel kommer Copilot kunna vara en avlastning. Eller så ber du om tips på hur du ska lägga upp din PowerPoint-presentation på bästa sätt. 

Som din juniora medarbetare 

Leslie menar att det samtidigt är viktigt att inte delegera hela ansvaret till AI-assistenten utan att komma ihåg att det är vi själva som är ytterst ansvariga för det jobb som görs och de slutsatser som presenteras: 

– Se Copilot som en assistent som jobbar för dig. Den blir aldrig trött, är väldigt kunnig men gör också en del antaganden längs vägen. AI:n vet helt enkelt inte vad som är rätt eller fel. Det blir ditt ansvar att kontrollera att det svar som genererats och de slutsatser den dragits är rätt och etiska. Vi kan se Copilot-assistenten som en mer junior kollega som avlastar vårt arbete – samtidigt kan vi inte helt släppa bollen eller lägga skulden på junioren om något skulle gå snett. 

Assistenter specialiserade för olika behov 

– Jag tror också vi kommer se specialiserade AI-assistenter som tränas inom ett visst område som till exempel att hantera kundtjänstfrågor. En annan assistent kanske fokuserar på att skapa offerter snabbt och effektivt medan en tredje tränas till att vara vass på den interna medarbetardialogen, fortsätter Leslie.  

Han beskriver hur de nya möjligheterna lett till många aha-upplevelser för honom själv och kollegorna. Många av itm8's kundföretag är också ivriga och vill komma igång, framförallt kommer många förfrågningar från tillverkningsindustrin och fastighetssektorn som direkt sett möjligheten att jobba smartare. 

– Om vi tänker fritt ser jag också stora möjligheter inom hälso- och sjukvården och olika forskningsbaserade verksamheter som alla har enorma mängder data som kan förvandlas till insikter. Tänk hur mycket stöd vi skulle få om all medicinsk kunskap kunde samlas och analyseras med hjälp av AI. Eller om bilindustrin och försäkringsbranschen kunde dela och gemensamt utnyttja sin data i utvecklingen av säkrare fordon, säger Edvard. 

itm8-konsulterna beskriver AI-genombrottet som en ny industriell revolution. Då effektiviserade och optimerade vi våra produktionsflöden. Nu ser vi motsvarande produktivitetsförbättringar i kontorsmiljön. 

 

Din data är skyddad från att spridas vidare 

Med snabba, smarta och allseende AI-assistenter är det naturligt att fråga sig om det finns en risk att personlig eller företagsintern sprids utanför det egna företaget.  

– En stor fördel med Copilot är att den är tränad på publika data och den mängd av böcker, texter och material som finns öppet. Däremot tränas den inte på din och företagets data eller skickar den vidare ut i det publika molnet. Det här är den stora skillnaden mellan de molnbaserade AI-tjänster vi sett tidigare, förklarar Leslie. 

En viktig del i användningen av Copilot som en digital assistent är förstås att företaget har en bra struktur och kontroll över sin data. All information behöver klassas på ett sådant sätt att det är tydligt för AI:n vad som får delas mellan olika medarbetare och olika delar av organisationen. På så sätt undviks att information och uppgifter hamnar i fel händer. 

Så gör du och företaget sig redo för Copilot 

Med Copilot runt hörnet frågar du dig kanske vad som är viktigt att tänka på för att inte gå miste om möjligheterna med AI. 

– Det viktiga för oss som medarbetare och slutanvändare är att se att vi måste hänga med i utvecklingen. Vi måste lära oss dra nytta av de nya verktygen och samtidigt växla upp vår kunskap i värdekedjan. När vi frigör tid från enklare administrativa uppgifter får vi helt enkelt möjlighet att tänka större, vara mer kreativa, menar Leslie. 

Många företag är ivriga att komma i gång med användningen av AI i verksamheten, kanske har man provat ChatGPT och vill komma vidare. Här finns goda möjligheter att ta hjälp av itm8  för att sätta nästa steg på resan: 

– Första steget är att vara klara över syftet med en AI-satsning. Det är viktigt att inte bara se AI som ett spännande och intressant verktyg utan att det också finns ett mål och syfte med att jobba med AI. Vi hjälper gärna till med att sätta strategin för företagets AI-satsning och kan också vara ett bollplank i frågor som rör datasäkerhet eller etik och moral kopplat till användningen av AI. Och så har vi självklart det tekniska kunnandet att stötta företagets implementation av Copilot, avslutar Edvard. 

——- 

Leslies och Edvards AI-tips 

Med AI till vår hjälp är det bara den egna kreativiteten som begränsar möjligheterna. Här följer några av Leslies och Edvards idéer för hur Copilot kommer kunna hjälpa oss i vardagen framöver: 

  • Be Copilot gå igenom din försäljningsstatistik och plocka fram de fem produkter som levererat sämst det senaste kvartalet. Du kan fokusera på att tänka kreativt kring vad du ska göra med de fem produkterna i stället för att skriva avancerade formler i Excel. 
  • Låt Copilot gå igenom företagets produktdokumentation och skriva användarmanualer för olika typer av användare, anpassade för de som kan tekniken bra och för andra som behöver en enklare, mer pedagogisk text 
  • Ställ en öppen fråga till din assistent kring data för era senaste marknadsaktiviteter och utfall med uppdrag att hitta det som sticker ut och därför är intressant att titta vidare på. 
  • Be om hjälp att gå igenom underlaget från företagets produkttester och skriva en testrapport på ämnet, baserat på de mallar och den struktur och grafiska form som använts för tidigare rapporter  

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?