Gå direkte til indhold

Microsoft 365 – din bästa vän i GDPR-arbetet

lästid I minuter: 2

Vi är mitt uppe i en intensiv period med GDPR som träder ikraft 25:e maj och en sommar som närmar sig. Många är fortfarande lite osäkra på vad GDPR kommer att innebära och hur vi ska hantera det.

Ur ett IT perspektiv handlar det mest om att vi måste få kontroll på vår information och våra enheter. När vi kan säkerställa att vi har tillräcklig säkerhet på våra enheter och användare får vi per automatik kontroll på vår information också. Då har vi ur ett IT-perspektiv tagit ett stort steg mot att vara GDPR kompatibla.

Microsoft 365 planerna bör inte ses som en licens till användarna utan snarare som en värdefull prenumeration på olika tjänster och funktioner som ständigt utvecklas och anpassas för de behov som finns i våra organisationer.

Varför ska vi välja Microsoft 365?

Varje organisation bör ställa sig nedan enkla frågor. Får vi inte konkreta svar på dessa frågor så är svaret enkelt: Vi behöver Microsoft 365 i vår organisation!

  • Vet ni vem som har åtkomst till er data?
  • Kan ni snabbt hitta och agera på en attack?
  • Kan ni skydda er data på olika enheter och i molnet?
  • Tycker era användare att det är enkelt att hantera information och dokument från olika enheter och platser?

Vanliga ursäkter som vi möter är bland annat att ”vi inte använder molnet och har allt i vårt eget datacenter med bra brandvägg och skalskydd”. Oavsett vilka regler som ledning och IT sätter så finns det alltid någon som tummar på reglerna och använder till exempel molnlagring etcetera för att kunna dela filer externt. Genast så är kontrollen borta och informationen utanför vårt serverrum och brandvägg

Med Microsoft 365 får vi en komplett plattform som möjliggör effektivare arbetssätt för en modern arbetsplats med säkerhet oavsett var vi har vår information. En bra start för att få en bra insikt i hur vi kan ge våra medarbetare en modern och säker arbetsplats är Itm8s workshopar DiscoverIT och SecureIT.

Så varför är då Microsoft 365 en hjälp på vägen till att bli GDPR kompatibla?

I framför allt Microsoft 365 Enterprise får vi funktioner/tjänster som ger oss en högre säkerhet och mer kontroll över vår information. Azure Information Protection hjälper oss att skapa regelverk för våra dokument så att vi via olika behörighetsnivåer begränsar åtkomsten till dokumenten. Denna funktion följer även med utanför vår organisation. Vi kan till exempel skicka iväg ett dokument till en person utanför vår organisation där mottagaren måste identifiera sig med sitt konto och exempelvis bara kan titta på dokumentet men inte skriva ut, vidarebefordra med mera. Vi kan även sätta en tidsgräns för hur länge ett dokument ska vara tillgängligt för en mottagare. Vidare kan vi aktivera funktioner som känner av om vi försöker skicka ett personnummer eller kreditkortsnummer.

Kort fakta om Microsoft 365
Microsoft 365 Business respektive Microsoft 365 Enterprise är planerna som beroende på organisationens storlek och krav ger de verktyg och funktioner som vi behöver för att ta ett antal steg framåt i vårt GDPR-arbete.

Microsoft 365 Business är en unik paketering av :

  • Office 365 Business premium
  • Windows Pro
  • Enterprise Mobility & Security SMB (inkluderar begränsade Intune och Azure Active Directory Premium funktioner).

Microsoft 365 Enterprise är en paketering till ett lägre pris av de tjänster som även är tillgängliga separat. Dessa tjänster är:

  • Office 365 Enterprise
  • Enterprise Mobility & Security
  • Windows Enterprise 

Läs mer om Microsoft 365 Business via länken nedan.
https://resources.office.com/ww-landing-m365b-crash-course-ebook.html?LCID=sv

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?