Gå direkte til indhold

Möjligheterna med Azure Logic Apps

lästid I minuter: 2

Vi går mer och mer mot Platform as a Service (PaaS) eftersom det innebär en smidighet ur en hanteringssynpunkt. PaaS innebär att du inte har någon server, inget operativsystem och ingen applikation att klappa om. Du behöver därmed inte fundera på funktioner som tillgänglighet och skalbarhet, utan det hanteras automatiskt under ytan.

Azure levererar en mängd PaaS-tjänster och utbudet ökar hela tiden. En av alla dessa tjänster är Azure Logic Apps. Denna tjänst hjälper dig att automatisera flöden på ett kontrollerat sätt, ungefär som en blandning av Orchestrator och Biztalk. Biztalk och Orchestrator är två onpremlösningar från Microsoft. Biztalk är Microsofts integrationslösning för att få applikationer att prata med varandra. Orchestrator är Microsofts automatiseringsprogramvara.

Vi vet alla hur många funktioner som idag körs med egenknackade skript som ingen vågar röra eller kanske rent manuella hanteringar. Nu är det möjligt att automatisera detta enkelt utan att du behöver kunna en enda rad kod.

Bästa sättet att förklara hur produkten fungerar är att kasta sig rakt in i Logic Apps och skapa upp ett väldigt enkelt flöde.

Vi hämtar paketet Azure Logic Apps och lägger in det i en lämplig resursgrupp. Vi ger Logic Apps ett namn och därefter startar Logic Apps Designer upp.

Vi leker med tanken att vi ska kontrollera om det dyker upp en fil på en extern FTP-server, att vi ska läsa filen, göra någonting och därefter flytta filen till ett lokalt arkiv.

Därmed börjar vi med att skapa upp en connector till en FTP-server först.

Vi anger FTP-serverns adress och inloggningsuppgifter, och därefter får vi fylla i var filen kan finnas samt hur ofta vi vill kontrollera efter nya filer på FTP-servern.  Vi vill också göra en analys av innehållet i filen vi hämtar.

Därefter ställer vi ett villkor.

Under Condition så kan vi välja lite olika dynamiska frågor om filen vi hämtar. Namn, filtyp eller innehållet i filen.

Här väljer vi att titta på filens innehåll. Om filen innehåller någonting med ”Löneförhöjning”, skapa ett twitterflöde. Om det inte innehåller ordet ”Löneförhöjning”, skicka ett mail.

Nu vill vi kanske spara ner filen som fanns i FTP-server lokalt till ett arkiv. För att göra detta så installerar vi Logic Apps On-premises Gateway. Därefter har vi möjlighet att lägga till File Services.

På 5 minuter har vi nu byggt ett väldigt enkelt flöde i Logic Apps där vi hämtar filer via FTP, textanalys via Azure, mailar och twittrar samt arbetar med en lokal on-premserver. Allt väldigt enkelt och smidigt, och då har vi bara skrapat på ytan av vad man kan göra. Det finns massor med anslutningsmöjligheter till andra Microsofttjänster, men även till exempelvis Google, Salesforce, Oracle och ServiceNow. Det ingår även möjligheter att titta på exekverade flöden, eftersom alla exekveringar loggas. Om ett fel uppstår i en exekvering så kan man grafiskt få upp i vilken del som felet uppstod samt vad felet berodde på.

Det enda som sätter gränser här är din egen fantasi.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?