Gå direkte til indhold

Lägre månadskostnad och högre likviditet med rätt verktyg Lägre månadskostnad och högre likviditet med rätt verktyg

lästid I minuter: 2

Frigör kapital och öka er likviditet genom att låta någon annan ta hand om er IT. Mats Läckgren och Henrik Lundgren från Itm8 berättar hur Itm8 As A Service hjälper er att göra smarta och flexibla investeringar.

– Med ett nära partnerskap bygger vi förståelse för våra kunder och hjälper till att hitta de bästa lösningar och rätt digitala verktyg utifrån kundens behov, säger Mats Läckgren, CFO Itm8.

För företag som utgår från en traditionell affärsmodell betyder en investering i hårdvara, mjukvara och andra komponenter en belastning på balansräkningen. Genom att istället hyra in den IT-utrustning, mjukvara och även tjänster som behövs, frigörs kapital då posterna inte behöver belasta balansräkningen. Därmed påverkas inte företagets rörelsekapital, likviditet eller andra finansiella nyckeltal. Vissa kunder undrar vad som är skillnaden mellan att hyra in utrustning och att leasa den. Finansiellt leasad utrustning räknas som en investering i redovisningen och har ett restvärde. Innebörden blir att både tillgångar och skulder ska tas upp i balansräkningen samt att kostnaden ska delas upp på räntekomponent och avskrivning på olika ställen i resultaträkningen eftersom det snarare är en avbetalning. När man som företag istället betalar för en operationell hyra så redovisas kostnaden som till exempel lokalhyror eller återkommande inhyrda tjänster.

– Det är en rörelsetjänst och vi brukar likna det med att ha en återkommande leverans av fruktlådor till kontoret varje månad, säger Mats Läckgren.

Flexibla lösningar genom partnerskap

Även för företag med god kassa finns det anledning att använda sig av Itm8 As A Service. Förutom att det blir en lägre kostnad, där man som kund betalar mindre pengar under hyresperioden än vad kostnaden är för produkterna, är det en mer flexibel lösning.

Itm8 As A Service kan prismässigt anpassas efter antal användare och med Flex-Option som tillval går det att öka eller minska antalet användare och kostnadsmassan under tiden. På så vis går det förändra avtalet under tiden om personalstyrkan skulle växa eller krympa och ni betalar vara för det som ni faktiskt använder.

– Det är vårt mål att vara så flexibla som möjligt för att hjälpa våra kunder. Med detta tillval kan man lämna tillbaka delar av utrustningen under året, beroende på hur premien byggs upp. Vi arbetar alltid nära våra kunder för att hitta rätt lösningar för just dem och kan baka in allt från licenser och installation till projektfinansiering i våra avtal, säger Henrik Lundgren, ansvarig för Itm8  As A Service (AAS) på Itm8 .

Hållbar återanvändning av utrustning

Med Itm8 s Sale And Lease Back-tjänst kan ni som kund även frigöra kapital från er befintliga IT-utrustning. Genom att vi köper tillbaka existerande utrustning kan man uppnå flera fördelar. Kontanta medel frigörs och kan därmed användas för alternativa investeringar och projekt istället för på något som faller i värde. Det innebär att Itm8  köper den utrustning ni har och sedan hyr tillbaka den. Itm8  har även en gedigen erfarenhet att hjälpa våra kunder att sälja vidare utrustning som inte längre används. På så sätt får utrustningen ett andra liv och bidrar till en mer hållbar livscykel – en vinst både ekonomiskt och miljömässigt. Samma alternativ finns när hårdvarans avtal löper ut och antingen kan köpas loss eller säljas vidare. Itm8 As A Service är ett grönt alternativ för IT-utrustning och hjälper dig på traven att nå era hållbarhetsmål.

– Vi är en finansiell partner som gör allt vi kan för att hjälpa våra kunder. Vi sitter i samma båt och finns till för att göra våra kunders liv enklare så att de kan fokusera på sin kärnverksamhet och göra det som de gör bäst, avslutar Henrik Lundgren.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?