Gå direkte til indhold

Lägga ut arbetsplatsen på entreprenad, varför då?

lästid I minuter: 2

Rubriken ställer en viktig fråga. Det är alltid viktigt att förstå varför man gör saker. Den som inte gör det agerar utifrån trender bara för att många andra gör på ett visst sätt = flockbeteende. Inget ont om flockbeteende, det är en beslutsmetod som utvecklats under miljoner år och bygger på att om alla andra gör på ett visst sätt så är det sannolikt inte så dumt, så jag gör likadant. Men vi vet också att flockbeteendet har sina baksidor. Vinnarna efter x antal finanskriser är de som gjort tvärtemot vad ”flocken” gjort.

Företagets behov

Men nog om Darwins teori… Att förstå vilka behov företaget har är självfallet fundamentalt, det förstår nog alla. Men VILKA behov förtaget har, är inte bara en IT-fråga utan i än högre grad en verksamhetsfråga.

  • Hur vill företaget att användarna ska arbeta?
  • Vilka tider på dygnet använder personalen sina datorer?
  • Vad blir konsekvenserna vid störningar, för respektive del av företaget?
  • Finns det minsta gemensamma nämnare vad gäller funktionalitet?
  • Hur finansieras företagets verksamhet idag, och vilka behov bör styra framöver?

Ju mer man arbetar med denna typ av analyser ju mer inser man att behoven utgår från verksamheten, medan lösningar utgår från IT, och företagets finansiering styrs av företagsledning och beslutas av CFO.

Behovet av intern-IT

Företagets behov styr i grunden vilka programvarukomponenter och servicenivåer som ska gälla. HUR lösningen för detta paket sedan ska se ut blir nästa steg. Ska företaget själva utveckla och ansvara för förvaltningen av plattformen med allt vad det innebär i form av kompetens och resurser? Ska företaget ha en egen bemannad helpdesk?

Många frågor dyker upp, men dessa ”IT-frågor” träffar i abstrakt mening även verksamheten såtillvida att de resurser som läggs på arbetsplatsen ofta får konsekvensen att motsvarande resurser inte kan läggas på att utveckla IT utifrån företagets kärnverksamhet, till exempel digitalisering av olika tjänster mot sina kunder eller rationalisering av interna processer.

Företagets finansiering

Företagets finansiering styr mycket av företagets utveckling och tillväxt. Utan pengar är det exempelvis svårt att hålla sina produkter aktuella i en hårdnande konkurrens.

Finansieringen av arbetsplatsen blir således ofta en viktig parameter i det här sammanhanget. Finns det pengar så det räcker till att såväl utveckla företaget och samtidigt finansiera exempelvis datorer? Om arbetsplatsen ska ses som en operationell kostnad eller inte blir således också en fråga som blir behöver hanteras.

Sammanfattningsvis

Beroende på hur stort företaget är, vilka behov som företagets användare har och vilka krav som rimligen kan ställas på en sån här tjänst, kan man börja arbeta med att ta fram en lösning. Lösningen kan sedan brytas ner i sina beståndsdelar där man sedan beslutar vem som ska göra vad, eller om extern leverantör kanske rent av ska göra alltihop.

Nästa inlägg kommer vi att gå djupare in på hur en lösning i praktiken kan se ut baserat på de olika behov som kan förekomma. Målet är givetvis en effektiv och funktionell arbetsplats med helnöjda användare.

På återhörande!

Vännerna på Itm8

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?