Gå direkte til indhold

Klienthantering – dags att tänka om

lästid I minuter: 1

Vi har gjort likadant i många år när vi har hanterat våra klienter. Många företag börjar med att installera om datorn de precis har köpt eftersom den kommer med installationer man inte vill ha (preinstalled, bundled, bloatware etcetera). Numera finns möjligheten att få en ren dator direkt från tillverkarna som bara innehåller Windows 10 utan några tillägg. Varför ska vi fortsätta installera om dem?

 

Från deployment till enrollment

Många tittar på att gå från en deployment process till enrollment (registrerings) process. Det räcker kanske att användaren registrerar sin enhet med företaget för att den skall gå att använda?

Tidigare har många kört SCCM (System Center Configuration Manager). Det är ett tungt verktyg som kräver sin administration och är kanske inte rätt lösning om verksamheten inte har väldigt många datorer.

Historiskt sätt har man paketerat applikationer för att de ska kunna installeras automatiskt. Men trenden visar att det är allt färre applikationer som installeras lokalt och med Office 365 kan användarna i de flesta fall själva installera Office paketet. Applikationer som exempelvis affärssystem med mera publiceras ofta som så kallat remote apps från en Citrix/RDS/Terminal Server lösning som med fördel publiceras på en webbsida.

Hur hanterar vi klienterna?

En del ifrågasätter också om datorn överhuvudtaget behöver vara med i AD (Active Directory). Har verksamheten Azure AD kan datorn ansluta enbart där istället och få riktig äkta SSO (Singel Sign-On). Kanske behöver ni som verksamhet inte ha något lokalt AD överhuvudtaget.

Med allt ovanstående kanske vi istället hamnar i en BYOD (Bring-Your-Own-Device) situation. Vi måste börja fundera på hur mycket ansvar IT skall ta för användarens enhet, vad användaren själv vill, vad som hjälper eller hindrar användaren och vad som driver kostnad.

I en sådan situation får man inte glömma bort att säkerställa vilka verksamhetskrav som ska gälla för att skydda enheterna. Detta gäller alla enheter inklusive mobiler och plattor. Verksamheten behöver skydda sin information, skydda sig mot informationsstöld och sabotage som exempelvis ransomware. Detta kräver både installation, konfiguration och underhåll av enheterna och applikationerna, även sådana applikationer som Acrobat Reader, Endpoint protection och Java. Verksamheten måste ha en lösning för att hantera enheterna, alla enheter och inte bara våra datorer.
Framtiden kommer innebära att vi förändrar hur vi hanterar våra enheter. Oavsett vad vi kommer fram till kommer vi nog inte fortsätta hantera enheterna likadant som vi gjorde tidigare eftersom både verktyg, förutsättningar och krav förändras.

 
 

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?