Gå direkte til indhold

HybridizeIT Workshop – så hanterar du din hybrid IT i praktiken

lästid I minuter: 3

Molnet har snart blivit lika självklart för företags IT-avdelningar som användarhantering och mejlserverkonfigurering. Fördelarna med molnet är många, som till exempel skalbarhet, prestanda och säkerhet. Tyvärr klarar inte de publika molntjänsterna idag att leverera alla funktioner företag behöver. Behovet av egna lösningar kan vara rent tekniskt eller regulatoriskt, ni varken kan eller får flytta ut all IT och data i ett publikt moln. Men gamla system i källaren eller virtuella servrar i datahallen måste ändå kommunicera med era molntjänster, för ärligt talat är de ganska värdelösa annars. Lösningen heter hybrid IT, en blandning av molntjänster och virtuella och fysiska servrar.

Vad är hybrid IT?

Hybrid IT är när IT-system på olika plattformar är sammanlänkade och arbetar tillsammans. Det kan vara en publik molntjänst för backup som OneDrive eller Dropbox, ett privat moln där ett äldre ekonomisystem ligger på en virtuell server i ett datacenter, eller en server i ett rackskåp med en telefonväxel. Alla är de sammankopplade och samverkar.

Behövs det en Workshop?

Kent Ekensteen är Microsoftarkitekt på Itm8 och har hjälpt många kunder skapa en fungerade hybrid IT-miljö där on-prem, privata moln och publika moln samverkar effektivt.

Enligt Kent har i princip alla företag mycket att vinna på att flytta sin IT-miljö till molnet. Han vet också att det inte går att flytta allting till molnet på en gång, det är en resa. Olika hybridlösningar kommer att behövas för företags unika behov.

  • Alla har något att hämta på vår workshop. Det spelar ingen roll om molnresan ännu inte börjat eller om den har kommit en god bit på vägen. Vi anpassar HybridizeIT efter deltagarnas behov, berättar Kent.

Det är enligt Kents erfarenhet oftast IT-tekniker som går kursen, men även en IT-ansvarig eller en systemägare som vill få förståelse för möjligheterna med hybrid IT kan ha nytta av att gå workshopen.

HybridizeIT utgår ifrån verkliga utmaningar

Så snart en workshop är bokad skickar Kent och hans kolleger ut ett formulär till deltagarna med frågor om deras nuvarande IT-miljö, vad de har för frågeställningar och IT-relaterade utmaningar. Utifrån svaren skräddarsys workshopen till deltagarna och det är inte ovanligt att en faktisk IT-utmaning från verksamheten blir uppmärksammad.

  • Vi brukar sitta i ett konferensrum hos kunden. Utrustningen vi har med oss är en dator, brandvägg och ett 4G-modem. Tillsammans bygger vi ett virtuellt datacenter som vi kopplar upp mot Azure, Microsofts molntjänst. Sedan börjar vi labba.

När det virtuella datacentret är på plats kopplar deltagarna själva in olika molntjänster som till exempel backup eller andra tjänster som är relevanta för dem. Det är som sagt en verksamhetsnära hands-on-workshop utifrån deltagarnas utmaningar.

  • Deltagarna får prova att arbeta i hybridmiljön och se att den fungerar som de tänkt. Många får en aha-upplevelse av hur enkelt men ändå kraftfullt det är, berättar Kent.

HybridizeIT skingrar mystiken kring hybridmoln

Under fikarasten brukar Kent få höra att många är osäkra kring de stora molnleverantörernas molnlösningar. Det är osäkerhet kring vilka tjänster som passar bäst, vad som faktiskt finns och en oro kring säkerheten.

  • Jag tycker att vi lyckas skingra mystiken kring Azure. Deltagarna får lära sig att Azure inte är något konstigt efter att fått klämma och känna på det. Azure kommer ofta som ett krav från verksamheten så IT måste känna sig bekväma när de börjar bygga den hybrida lösningen.

Ur ett driftsperspektiv kan det kännas tryggt att ha servrar i källaren som IT kan gå ner och klappa på men det är inte hållbart i längden enligt Kent. Han ser en tydlig trend där allt mer är på väg till molnet och att en agil IT-miljö som är anpassad till det moderna kontoret har blivit en fråga om konkurrenskraft.

HybridizeIT workshop är bara början

Efter workshopen finns det möjlighet för kunden att flytta den virtuella servern från workshopen till sitt privata moln i Azure för att fortsätta testa eller implementera den i verksamheten. Eftersom det är mycket information under själva workshopen ges deltagarna en vecka att smälta den och själva fortsätta arbetet med sin hybridlösning. Det bokas sedan in ett Teams-möte för att fånga upp frågor och funderingar.

Kent får ofta höra positiva kommentarer och att deltagare nu äntligen kommit igång med sin hybrid IT. En av hans favoriter kommer från en kund på ett ganska stort företag som efter workshopen sa:

  • Nu har vi tid att göra det vi är anställda för att göra. Vi har nu tid att arbeta med värdeskapande arbete istället för att bara uppdatera och drifta servrar!

Har ditt företag startat er molnresa eller behöver ni en energi-injektion i ert hybridäventyr? Anmäl er till vår workshop HydridizeIT och upplev Azure hands-on. Anmäl dig redan idag!

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?