Gå direkte til indhold

Förändringsledning är den digitaliseringsansvarigas kompass

lästid I minuter: 2

Förändringsledning och verksamhetsutveckling behövs när alla branscher påverkas av den ständigt pågående digitaliseringen. Som ett exempel kan byggsektorn verka obekymrad av digitaliseringens vindar – husen ska ändå byggas av betong, balkar och bärläkt. Det går ju inte att bo i internet. Vem på företaget, oavsett bransch, förväntas lyfta blicken och se möjligheter med den digitala utvecklingen? Vem är förändringsledaren som tar tag i rodret och styr skutan ut på nya, okända vatten?

Det korta svaret på vem som ansvarar för ett företags riktning, digital som analog, är ledningsgruppen. Men vem i ledningsgruppen tar ett extra grepp om företagets digitaliseringsstrategi? En tjänst som axlar detta ansvar och som blir allt vanligare i ledningsgruppen är en digitaliseringsansvarig.

Vad gör en digitaliseringsansvarig?

Digitaliseringsansvarig, på engelska även kallad Chief Digital Officer (CDO), har till uppgift att navigera företaget i den digitala transformationen och ansvara för den digitala affärsplanen. Genom att analysera och utvärdera hur nya digitala verktyg kan användas i verksamheten har den digitaliseringsansvarige i uppdrag att leda företaget in i moderna arbetssätt och affärsutveckling. En förenklad förklaring på en tjänst som är varierad och i framkant av utvecklingen.

Förändringsledning – del av den digitala affärsplanen

I det framåtlutade företaget är den digitala affärsplanen en integrerad del av den övergripande affärsplanen. Precis som med en konventionell affärsplan måste den digitala affärsplanen utgå från kundernas utmaningar och marknadens förväntningar. Hur kan företaget svara på kundernas önskemål på bästa sätt och skapa mervärde med hjälp av digitala lösningar?

Den digitaliseringsansvarige tittar på vilka trender som finns i branschen på lång och kort sikt. Är nuläget förankrat i ledningsgruppen, finns det en plan för hur företaget ska gå framåt, finns en förändringsledning som får medarbetarna med på tåget? Det är ett digert arbete som spänner över hela företagets verksamhet och från detaljer och verktyg till helheten och kundupplevelsen.

När det kommer till att planera en digital strategi fungerar inte en utstakad femårsplan. Den digitala strategin måste vara flexibel för att följa med i utvecklingen.

Många verktyg i den digitala verktygslådan

Den digitala utvecklingen har gett oss en mängd digitala verktyg för att jobba smartare och för att samla in data. Samarbetsverktyg som används utan en genomtänkt plan och data som samlas in och läggs på hög utan att struktureras är inte till någon nytta för företaget. Det faller på den digitaliseringsansvariges att ta fram och förankra strategier för digitala verktyg och datainsamling i ledningsgruppen för att få maximal utväxling på investeringar och nya processer.

Förändringsledning i praktiken

Vad krävs då när ett företag ska ta nästa steg på sin digitaliseringsresa? Troligen har den digitala affärsplanen många punkter med flera möjliga scenarier. Det är upp till den digitaliseringsansvarige att uppmuntra till pilotprojekt där den digitala strategin kan provtryckas mot verkligheten. Det handlar om förändringsledning i praktiken: att hitta projekt som är lätta att sjösätta och lätta att följa upp för att verifiera att planen fungerar och levererar önskade resultat.

Den digitaliseringsansvarige har också en viktig roll i att löpande påminna ledningsgruppen om att digitaliseringen inte stannar upp och den följer ingen femårsplan. Digitalisering är inte något man blir klar med, den är always on.

______

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?