Gå direkte til indhold

Förändring sker sällan av sig själv – AddChange och Microsoft Service Adoption Framework visar vägen

lästid I minuter: 2

Har dina medarbetare blivit förändringströtta? Får du ständigt höra att de inte orkar med ett verktyg till som de måste lära sig? Idag är det ingen idé att implementera ett nytt verktyg om du inte direkt kan visa att det dagliga arbetet blir effektivare och roligare. Förändring inom IT påverkar hela organisationen och verksamhetsutveckling gör ibland ont, om det inte förberetts på rätt sätt med hjälp av klok förändringsledning.

Linnéa Henriksson, Change Manager och Mikael Roos, molnintegratör på Itm8 har sett hur företagens resa i och med digitaliseringen har förändrats. Trots att verktygen har blivit lättare att använda krävs det mer utbildning och vägledning än tidigare. För att möta det nya behovet har Item8 skapat AddChange – som är ett verktyg för verksamhetsförändring.

AddChange bygger på Microsoft Service Adoption Framework

AddChange är ett koncept som accelererar förändringsarbete genom att förankra beslut i organisationen och utbilda medarbetarna. AddChange använder Microsoft Service Adoption Framework som ett verktyg för att utnyttja kraften i Azure och Microsofts produktportfölj och skapa bestående förändring med hjälp av IT-drivna beslut.

  • Enkelt utryckt är AddChange förändringsledning där vi hjälper till att implementera nya verktyg i bolag på ett sätt som gör att besluten i styrelserummet når ut till medarbetarna. Samtidigt vill vi hjälpa ledningsgrupper fatta bättre beslut grundade på en förståelse för möjligheterna med digitaliseringen, berättar Linnéa.

AddChange har alltid funnits där

Att användare som får ny teknik och nya verktyg mår bra av utbildning är ingen nyhet. Det har också alltid varit i företagsledningens intresse att verktygen används så effektivs som möjligt för att maximera investeringen.

Men ny teknik är inte det enda. Med digitaliseringen kommer helt nya sätt att arbeta och förändringarna blir mer djupgående än att medarbetarna ska lära sig ett nytt program. Förändringar påverkar idag allt oftare hela organisationen och har potentialen att bryta ner silos.

  • Utbildning har alltid varit en del i våra projekt, men med ny teknik som förändrar arbetssätt blir det allt viktigare. Det vi gjort nu är att skapa en tjänst och ett strukturerat ramverk frikopplad från IT-tjänsterna så att företagen bättre kan se nyttan i att satsa på utbildning, berättar Mikael.

Det börjar i ett nuläge

Varje företag har sin egen startpunkt på digitaliseringsresan. De har unika utmaningar de måste överkomma för att få en effektiv förändring av företagets processer och rutiner i det nya digitala landskapet.

  • Att definiera ett problem handlar mycket om vilka processer som behöver förändras. En del i Microsoft Service Adoption Framework handlar om att skapa en förståelse för varför företaget behöver förändras. Vi börjar ofta med en av våra workshops som till exempel DiscoverIT, säger Mikael.

Linnéa fyller i att Teams kanske inte är svårt att installera, men att det är en annan sak att konfigurera det så att det används på ett sätt som gör arbetet effektivare. Ett program som bara installeras utan introduktion eller utbildning kommer inte att användas. Ingen har tid att själv sätta sig in i de allt mer komplexa tjänsterna för att utröna hur det bäst kan riva silos och skapa ett korsfunktionellt och flexibelt arbetssätt.

  • Tillsammans med kunden hittar vi fördelarna som lyfter dem ur problem och till effektivare processer. Det är så kul när ett företag under ett projekt förstår nyttan med förändringen. Ett ”wow”- och ”aha”-ögonblick som är lika roligt att uppleva varje gång, avslutar Linnéa.

AddChange och Microsoft Service Adoption Framework handlar om så mycket mer än att bara börja använda Teams. Brottas ditt företag med utmaningar kring ineffektiva processer och avdelningar i silos? Med AddChange får du mer än utbildning plus digital vägledning, summan av digitaliseringen är större än delarna. 

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?