Gå direkte til indhold

En global wifi-tjänst som bara fungerar

lästid I minuter: 2

Tänk dig att du har sex anläggningar utspridda på tre kontinenter och med sex olika wifi-lösningar som skapar huvudvärk när medarbetare rör sig mellan dem – vilket många gör, hela tiden! Det var vardagen för Melker Ekelund, global chef för IT operations på PolyPeptide.

En fragmenterad wifi-miljö bara en del av problemet

PolyPeptide är en marknadsledande tillverkare av peptider, en aminosyra som enkelt uttryckt är den aktiva substansen i läkemedel. Företaget har anläggningar i Nordamerika, Europa och Asien, varje med sin egen wifi-lösning, vilket skapade frustration för de medarbetare som rörde sig mellan anläggningarna. Att koppla upp sig och nå företagets resurser eller ens komma ut på nätet var ofta en utmaning.

  • Utöver problemet med uppkoppling kommer säkerheten. Med olika lösningar på anläggningarna var det svårt att säkerställa en tillfredställande säkerhetsnivå över alla nätverk, berättar Melker.

Wifi som tjänst höjer säkerheten

Säkerheten delar Melker in i två delar. Den första delen är den digitala säkerheten i att bara behöriga personer kommer in på wifi-nätverket och därmed har tillgång till företagets resurser. Den andra delen är driftsäkerheten och att wifi-nätet alltid måste vara tillgängligt för att produktionen ska fungera.

  • Vi tillverkar läkemedel och har flera miljöer med väldigt höga krav på vad som får finnas i ett givet rum. Det är många lagar och förordningar att tänka på samtidigt som driften inte får stanna upp.

Kravspecen för wifi som tjänst

För att illustrera hur PolyPeptide beställde wifi som tjänst av Itm8 jämför han det med att köpa en bil.

  • Vi sa bara hur snabb bilen behövde vara, hur många passagerare som skulle rymmas och på vilken typ av vägar den skulle köras på. Inget om hästkrafter, drivmedel eller bilmärke. Det var upp till Itm8 att räkna ut vad vi behövde och designa wifi-nätverket efter våra behov.

Thomas Mähler är säljare på Itm8 och var med i arbetet att planera och implementera wifi som tjänst hos PolyPeptide.

  • Det var ett tätt samarbete mellan Itm8 och Polypeptide. Tillsammans arbetade vi fram kravställningen och fastställde säkerhetsnivå och upp-tider i ett Service Level Agreement, SLA. Wifi-nätet får absolut inte bli en flaskhals, berättar Thomas.

Itm8 åkte till varje anläggning för att göra site surveys (lokal inspektion) där Itm8s tekniker tittade på och mätte upp de fysiska förutsättningarna. Utifrån varje anläggnings premisser beräknades och designades ett säkert och sammanhållet wifi-nätverk.

Varje plats i en anläggning där man rimligen kunde förvänta sig uppkoppling skulle ha täckning, vare sig det var innanför säkerhetsslussar med särskilda krav på renlighet och säkerhet eller i kontorslandskapet.

Målet var att om du slår igen datorn i Sverige och öppnar den i USA så ska det bara fungera, berättar Melker.

Implementeringen var en utmaning

Thomas berättar att det var ett stort arbete att implementera wifi-nätverk i en så komplex miljö och att förberedelserna var a och o för att det skulle lyckas. Med en noggrann projektplaneringen och aktivitetsplan där en punkt för mycket var bättre än en för lite drog arbetet igång under 2018. Teknikerna installerade en anläggning i taget och anpassade sig för att inte störa produktionen.

  • Bara för att wifi-nätverket är installerat betyder inte att det är klart. Itm8 arbetar kontinuerligt och proaktivt samtidigt som de uppgraderar vårt nätverk med säkrare komponenter och anpassar bandbredden efter våra behov, berättar Melker.

Nu när alla anläggningar är installerade övervakar Itm8 wifi-resurserna och agerar så snart något händer. Melker har nu det nätverk som PolyPeptide behöver med god uppkoppling och inget strul när en medarbetare åker från en anläggning till en annan.

Supporten när något händer

Både Melker och Thomas är överens om att det ibland händer oförutsedda saker, till exempel att strömmen slås ut. Då är det viktigt att veta vem som är ansvarig för att lösa problemet men det är också viktigt att samarbeta för att så snabbt som möjligt hitta en lösning.

  • Supporten bakom WiFi som tjänst är lika viktig som själva tjänsten. Vi vill ha en hög nivå på servicedesk. Nu har vi lärt känna Itm8s support och sett hur otroligt duktiga de är. De har inställningen ”Vi gör det vi gör med passion”. Vi ser den passionen och känner att vi är i trygga händer, avslutar Melker.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?