Gå direkte til indhold

Digitaliseringen som motivationsmedel

lästid I minuter: 2

Vissa menar att människor inte är byggda för internetåldern, att vi är byggda för ett stenålderssamhälle som för längesedan blev irrelevant. Det kan ligga något i det, i synnerhet när man tänker på fenomen som utbrändhet och ökande intresse för yoga och mindfulness, som kanske är symptom på att vi inte riktigt hänger med i dagens hårda tempo. Är då lösningen att skippa digitaliseringen för att det blir för komplext för människorna? Nej, det vore ju totalt bakåtsträvande och vi skulle missa massor av möjligheter!

 

Istället kan vi använda digitaliseringen som ett sätt att motivera våra medarbetare och bli ännu bättre på att ta tillvara det där som människor fortfarande kan göra bättre än robotarna, till exempel kreativt tänkande, samarbete och empati. Enligt Daniel Pink, som skrivit boken ”Drive: the surprising truth about what motivates us”, så finns det tre saker som driver människor. Ledtråd: ingen av dem är monetär belöning eller hot om straff. Nej, de saker som Pink tänker på är självständighet, självlärande och syfte. Att få styra över sitt arbete själv, åtminstone i någon utsträckning. Att känna att man lär sig och utvecklas av det man gör. Och att det man gör känns meningsfullt.

När dessa tre uppfylls så tickar människor igång och kan inte slita sig från det de gör. Det blir lättare att hamna i ett tillstånd av så kallat flow – du vet det där tillståndet när du blir så uppslukad av en uppgift som utmanar dig, men inte är omöjlig, att du glömmer tid och rum för att det du gör är så intressant. Flowtillståndet kan upplevas både på jobbet och på fritiden och forskning visar att människor som fråntas möjligheten att uppleva flow snabbt blir olyckliga och till och med sjuka.

Automatisera Processer

Ett sätt att ta våra medarbetares vardag ett steg närmare självständighet, självlärande och syfte är att ta en ordentlig titt på vilka processer som går att automatisera. Även om de förvisso kan leda till ett transliknande tillstånd, så är inte rutinartade uppgifter som kräver ingen eller lite tankekraft det som människor brukar anse som stimulerande. Den goda nyheten är att mycket av de här arbetsuppgifterna går att automatisera med verktyg som finns tillgängliga idag. Om din verksamhet har ett orderflöde, ett onboardingflöde för nyanställda, ärendehantering, uppdragsfördelning eller liknande så är sannolikheten stor att hela eller delar av det flödet kan automatiseras och därmed frigöra mänsklig tid och engagemang till andra mer utvecklande och värdeskapande arbetsuppgifter. En sidofördel är att antalet mänskliga fel minskar och att det ger överskådlig statistik över hur väl processen flyter på och var eventuella flaskhalsar finns. Förutsättningen är att flödet följer en någorlunda standardiserad process som definieras och eventuellt optimeras innan den automatiseras.

Är du nyfiken på vilken automatiseringspotential som finns i din organisation? På en digital reseledningsworkshop med Itm8 tittar vi på digitala möjligheter ur olika perspektiv och identifierar de åtgärder som passar bäst för just din verksamhet. Ett sådant perspektiv är effektivisering och automatisering, med syfte att spara tid, pengar och mänskligt engagemang. Förutom de uppenbara besparingsmöjligheterna är det också intressant att fundera på vilket värde era medarbetare skulle kunna skapa ifall de fick lägga mindre tid på rutinmässig administration och mer tid på att göra era kunder nöjdare och er verksamhet bättre?

 

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?