Gå direkte til indhold

Digitalisering skapar möjligheter för affärsutveckling i fastighetsbranschen

lästid I minuter: 2

Det har sagts förut och vi kommer säga det igen: Digitalisering förändrar världen vi lever i, hur vi är som privatpersoner och hur vi arbetar. Det är inte bara verktygen vi använder i vårt dagliga arbete som påverkas utan även platsen där vi arbetar. Det är länge sen arbetsplatsen var en fast punkt med stämpelklocka och kaffebryggare. Den har utvecklats till att bli mobil och kan anpassa sig efter våra behov i stunden. I artikeln tittar Sara Lindström, digital reseledare på Itm8 på hur digitaliseringen påverkar företag i fastighetsbranschen, men också som en liten pulsmätare för andra branscher.

Det finns många typer av branscher som står lite undrande inför digitaliseringen. Till exempel kan en bransch som fastighetsbranschen, som hyr ut och säljer lokaler, fråga sig hur en lokal kan bli mer digital. Många inom fastighetsbranschen håller säkert redan på att digitalisera administrationen med smarta verktyg för att arbeta effektivare. Det kan vara verktyg för smidigare tidrapportering eller en samarbetsplattform, till exempel Microsoft Teams, som rullas ut på arbetsplatsen. Det är inte alltid lika självklart hur de ska digitalisera sina produkter och erbjudanden till kunderna. Hur kan ett fastighetsföretag som hyr ut kontorslokaler digitalisera sin produkt?

Att göra det analoga digitalt

I själva verket är möjligheterna att dra nytta av digitalisering i just fastighetsbranschen många! I och med Sakernas internet (även kallat Internet of Things, IoT) blir sensorerna fler och smartare. Värme och ventilation kan övervakas och styras med hjälp av sensorer och datorer. Stannar en fläkt eller om en temperatur är utanför sitt intervall kan fastighetsskötaren få ett sms och ofta åtgärda problemet innan hyresgästerna märker något. Det går också att mäta hur människor rör sig genom huset. Vilka portar används mest? Vilken hiss används minst? Övervakningen kan flytta ner till mindre enheter som diskmaskiner och kaffebryggare som själva beställer service när det är något problem. I princip alla företag, inte minst inom fastighetssektorn, finns det mycket som kan automatiseras, övervakas och effektiviseras med hjälp av digitalisering.

Digitalisering lyfter produkt- och tjänsteutvecklingen

Att uppdatera en produkt eller skapa en ny är ofta ett stort arbete som kräver insikter om användarna och deras beteende. Insamlad data kan ligga till grund för beslut om ett kontor ska byggas om för att bli mer attraktivt för presumtiva hyresgäster. Om ett fastighetsbolag har samlat in data från befintliga hus och kontor kan avancerade simuleringar göras. En 3D-modell ritas upp i datorn med hjälp av data från ritningar och från sensorerna. Simuleringar kan ge bilder av hur flödet av människor och hållfasthetsberäkningarna påverkas av att en hiss eller port flyttas. Städning, belysning och ventilation kan optimeras utifrån insamlad data.

De flesta företag har idag möjlighet att samla in data, men lämnas det liggande i ”byrålådan” gör den ingen nytta. Att ställa om verksamheten till att bli mer datadriven kräver mod och en viss ansträngning men det lönar sig i form av bättre underbyggda beslut, förbättrade processer och insikter för produkt- och tjänsteutveckling.

Hitta möjligheterna i digitaliseringen

Digitaliseringen ställer mycket av det som varit sant på huvudet. Affärsmodeller stöps om i den digitala transformationen. Förut stod vi framför svarven eller satt vid skrivmaskinen och producerade. Idag handlar produktivitet för många företag om att förädla data, tankar och idéer med hjälp av digitala verktyg för att skapa mervärde.

All digitalisering handlar inte om digitala prylar och appar utan om att hitta nya mönster i data för att identifiera beteenden och trender. Kanske är svaret på en ny trend att utveckla ett digitalt verktyg eller en ny fysisk produkt. Ibland kan det handla om att effektivisera processer. Digitaliseringen är en samhälls- och beteende-förändring, och varje företag och bransch måste hitta sin plats i transformationen. De företag som lyssnar på sina kunder, analyserar sin data och som ser möjligheter i sina kunders utmaningar kommer att lyckas bäst.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?