Gå direkte til indhold

Digitalisering – er superkraft! Digitalisering – er superkraft!

lästid I minuter: 2

Man brukar säga, så där lite lagom ödesmättat, att digitalisering är den fjärde industriella revolutionen. Det skapar två frågor: vilka var de andra tre revolutionerna och varför skulle digitalisering kvalificera sig för att få kallas för den fjärde?

 

Den första industriella revolutionen skedde i skiftet mellan 1700- och 1800-talet och handlade om ångmaskiner, vattenkraft och fabriker. Den andra industriella revolutionen skedde hundra år senare och att den var samhällsomvälvande förstår man när man tänker på att den innebar saker som stål, elektricitet, massproduktion, järnväg, olja, bilar, gummi, cyklar och gödningsmedel. Den tredje industriella revolutionen som pågick under andra halvan av 1900-talet handlade om datorisering och automatisering av produktion och bidrog till att skapa mycket av det som vi räknar till ett modernt samhälle idag. Det är i detta sammanhang som man brukar nämna digitalisering som den fjärde industriella revolutionen och ibland kallar man den även för robotisering eller automatisering. Det som kännetecknar digitaliseringen är att teknologisk utveckling inom vitt skilda olika områden kombineras och ger oss helt nya möjligheter. Digitaliseringen visar sig i företeelser som data, artificiell intelligens, nya sätt att spåra vad ens kunder tycker och tänker eller självkörande bilar.

Effekter

Digitaliseringen kommer att få stora effekter på vårt samhälle, genom att den möjliggör sådant som tidigare varit omöjligt, den kommer att medföra att massor av jobb försvinner (även om förhoppningsvis en hel del nya skapas också). Dessutom går det mycket snabbare! Går det verkligen så snabbt då, kan den skeptiske undra. Både ja och nej, skulle vi svara. Siffrorna på hur snabbt e-handel ökar, hur snabbt antalet smartphones som finns i världen har ökat eller hur mycket tid och pengar man kan spara på att robotisera sin verksamhet talar sitt tydliga språk.

Experterna säger att vi kommer se självkörande bilar på gatorna inom tre år och att massor av jobb kommer att ha försvunnit inom 10–20 år. Samtidigt är förändringen beroende av oss människor. Och vi har inte utvecklats i någon nämnvärd hastighet de senaste hundratusen åren. Att tro att vi kan stoppa den digitala utvecklingen är naivt, men den kommer inte ske smärtfritt. Som med alla förändringar krävs att individer, organisationer och samhällen gör en resa för att anpassa sig till den nya situationen.

Hur man tar sig an det

Det är detta som är digitaliseringen, lite snabbt förklarat. Och det är förstås inget enkelt fenomen att ta sig an, men nog så viktigt. Alla har vi hört talas om de bolag det inte har gått så bra för och ingen vill förstås hamna där. På Itm8 tror vi att nyckeln till att ta sig an digitaliseringen ligger i att börja med att skaffa sig kunskap om den. Kunskapsinhämtning är dock inte en engångsgrej, utan man måste hitta vägar för att komma in i ett tillstånd av konstant lärande. Med bättre kunskap blir det sedan lättare att sålla rätt bland alla möjligheter och hot som digitaliseringen innebär. Det finns inga enkla svar, och vad som är rätt för en organisation behöver inte vara rätt för en annan. Att lista ut vad som är rätt för just din organisation handlar om att utgå från er affärsmodell och era kunder för att sedan koppla ihop det med noggrant utvalda digitala möjligheter och sedan testa sig fram till vad som funkar för er och hur man sedan ska göra för att få det att funka ännu bättre. Det är en spännande, komplex och nyttig resa att göra som ger massor av tillfällen till lärande. Resan startar på ledningsnivå, men involverar hela organisationen. Digitaliseringen påverkar IT, precis som den påverkar alla andra, men det är inte en IT-fråga, utan en ledningsfråga.

 

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?