Gå direkte til indhold

Det kommer aldrig att gå så här långsamt igen!

lästid I minuter: 2

Utvecklingen och den digitala transformationen sker just nu otroligt snabbt i näringslivet och privat. Företag och organisationer som inte utnyttjar den digitala kraften kommer ohjälpligt hamna på efterkälken och konkurrenterna kommer att skaffa sig konkurrensfördelar som blir svåra och i vissa fall omöjliga att hämta in.

Om du tycker det går snabbt idag, passa på och njut, det kommer nämligen aldrig att gå så här långsamt igen!

 

Företagsledningen sitter på nyckeln

Organisationer där företagsledningen ser IT som en investering och inte en kostnad skapar nya affärsmöjligheter för sin organisation och organisationer som investerar mer inom IT än sina konkurrenter är enligt radar groups undersökning både lönsammare och effektivare än dessa.

IT är inte längre något som IT-avdelningen ensamt hanterar och bestämmer över. IT är lika strategiskt som att rekrytera rätt personal, budgetprocessen, marknadsplanering och affärsutveckling samt ofta något som ingår i samtliga dessa områden. Det vill säga, IT är affärskritiskt, och ett beslut för företagsledningen tillsammans med IT-avdelningen.

IT är ett konkurrensmedel och en katalysator för att utveckla sina affärer smartare, effektivare och snabbare än sina konkurrenter.

Radar Groups undersökning

I Radar Groups undersökning som publicerades 16 juni 2016 visar det tydligt att verksamhetens krav på ”IT-leverans” på den interna organisation konstant ökar samtidigt som anslagen (IT-budgeten) minskar eller står still vilket ger effekten att förmågan att leverera från IT-organisationen minskar!

The Growing Gap mellan verksamheten och IT-organisationen

Detta benämner man som ”The Growing Gap” mellan verksamheten och IT-organisationen. Man kan såklart välja att hantera detta på olika sätt och nedan finner du tre konkreta och grundläggande sätt att angripa detta på. För att bli framgångsrik i den transferering kan man övergripande säga att ledningen måste inse att man sitter på outnyttjad potential i att växla ut sina IT-investeringar och lära sig bedöma vilken potential tekniken kan bidra till att växa affären.

Omvänt måste IT-avdelningen och IT-partnern sätta sig in i verksamhetens affärsmodeller, lära känna verksamhetens kunder och förstå deras utmaningar så att tekniken kan tillpassas och utnyttjas till verksamhetens fördel och inte tvärtom.

Tre konkreta tips på hur du kan använda IT som ett konkurrensmedel

  • Se till att ledning och beslutsfattare i organisationen förstår hur IT-lösningar kan bidra till att stärka organisationens konkurrenskraft och utveckling av verksamhetens erbjudande snabbare och mer effektivt än sina konkurrenter.
  • Bygg en dynamisk organisation med snabba beslutsvägar där både ledning, IT-organisationen och valda samarbetspartners snabbt kan utvärdera, kvalificera, och besluta om nya lösningar och/eller förändring av befintliga för att hela tiden utveckla den befintliga affärs- och IT-plattformen samtidigt.
  • Rekrytera en Digital reseledare, CDT (Chief Digital Tour Guide) – det är nu det händer!

Digitala reseledare visar vägen

Idag måste företag och organisationer koppla tekniska lösningar och funktioner till affärsnytta mycket tydligare än tidigare för att kunna mäta effekten av respektive insats.

För att skapa och upprätthålla en hållbar digital strategi för att bidra aktivt till verksamhetens affärsverksamhet rekommenderar experter att organisationen rekryterar en digital reseledare för att hjälpa verksamheten med både strategiprocess och implementation.

Genom att koppla samman företagets mål (försäljningsökning, resultatökning, marknadsandelar, kvalitet och så vidare med kundernas krav, behov och förväntningar får verksamheten en affärs- och marknadsstrategi som går hand i hand med den digitala strategin. På så sätt blir dessa varandras katalysatorer med en gemensam målsättning.

Det kommer aldrig att gå så här långsamt igen så se till att påbörja din digitala transformation nu annars kommer du aldrig att hinna ikapp eller ännu mindre ha möjlighet att köra förbi dina konkurrenter!

IT är, rätt använt, ett oslagbart verktyg för företag och organisationer som vill utvecklas och bli mer effektiva. IT är en katalysator för befintliga processer i organisationer och ska användas i proaktivt syfte. Då både förbättrar du din organisations konkurrenskraft och effektivitet!

För att få ut full effektiv av befintliga och nya IT-investeringar har vi tagit fram en metodik för hur detta genomförs på bästa sätt! IT for Business heter konceptet och det är just precis det IT är till för, IT ska stödja och utveckla affären!

Tryck på länken nedan för att ladda ner vår övergripande guide- IT for Business – och hör av dig så bokar vi in dig på en digital resa med våra reseledare!

 

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?