Gå direkte til indhold

Den moderna och intelligenta arbetsplatsen

lästid I minuter: 1

Microsoft har precis avslutat sin SharePoint Conference 2019 i Las Vegas och Itm8 var där och lyssnade in nyheter och trenden vad gäller den moderna, digitala och intelligenta arbetsplatsen. Målgruppen var både IT konsulter, utvecklare och verksamhetspersoner. Konferensens fokus var SharePoint med tillhörande tjänster i Office 365 som Microsoft Teams, Power plattformen och tjänster i Azure. 

Att införa en modern digital arbetsplats idag handlar inte bara om teknik, utan väldigt mycket om användarförståelse, verksamhetskrav och informations arkitektur. Alla företag som Itm8 jobbar med idag har utmaningar gällande livscykelhantering och styrning av komponenter i Office 365. Det är väldigt enkelt att skapa samarbetsytor och material i Office 365 och nya appar och tjänster dyker upp och ger användarna nya sätt att lösa sina uppgifter. Det behövs bättre styrning och riktlinjer.

Konferensens fokus var SharePoint med tillhörande tjänster i Office 365 som Microsoft Teams, Power plattformen och tjänster i Azure. Vad har egentligen SharePoint för roll idag? Det är grunden till all filhantering i Office 365. OneDrive och Teams är baserat på SharePoint och vi lägger alla våra styrande dokument på ett intranät. SharePoint är den tjänsten som använder mest datalagring i hela Azure. Men det är mycket mer än filhantering. Det går klart att bygga ett vanligt klassiskt intranät med nyheter och policys, men SharePoint kan också vara grunden till en social digital arbetsplats. Med Machine Learning, nya Home siten och Microsoft Search kommer vi att få en kraftfull och intelligent digital arbetsplats.

Många användare funderar på förhållandet till Microsoft Teams och när de ska använda SharePoint. Vi ska egentligen börja med individen och hur en användare hanterar sitt eget material.Det är Outlook och OneDrive som är verktygen för individens egna material. Så fort vi jobbar i grupp, vilket vi gör 80% av vår tid är det Microsoft Teams som gäller. Vi kommunicerar, samarbetar i dokument och hanterar aktiviteteslistor m.m. För allt som rör hela organisationen som t.ex. nyheter, styrande dokument, KPI:er och kultur använder vi en SharePoint Hubb. Knepet är att sy ihop detta och göra det till en bra upplevelse för användaren.

Itm8 kan hjälpa till att uppnå den moderna och intelligenta arbetsplatsen. Det handlar först och främst om en modern, stabil och säker klientmiljö. Det löser vi med Workplace as a Service där Itm8 tar ett helhetsansvar. Vi lägger sedan på Office 365 med ett intelligent intranät och samarbetsfunktioner i Teams. Vi utvecklar en process för styrning och livscykelhantering och säkrar upp allt med Enterprise Mobility + Security. Verksamhetens krav fångar vi upp med workshops och stöttar organisationen med förändringsledning och utbildning.

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?