Gå direkte til indhold

Därför ökar behovet av 24×7 support

lästid I minuter: 2

Idag är det viktigt för många att kunna kombinera arbetsliv och privatliv på ett balanserat sätt. Istället för att medarbetare går ner i arbetstid för att hinna hämta och lämna på förskolan, vabba med mera arbetar man in tiden, under andra tider på dygnet. Den moderna arbetsplatsen gör detta möjligt.

Många företag erbjuder idag sina medarbetare en modern arbetsplats med möjlighet att arbeta var som helst, när som helst. Detta ställer nya krav på att support- och driftsorganisation alltid finns där för att stötta verksamheten. De nya kraven är inte alltid lätta att möta med befintlig organisation. Om man bara erbjuder sina medarbetare support under ordinarie arbetstider är risken att man påverkar verksamhetens produktivitet negativt.

Vad vinner en arbetsgivare på att erbjuda en flexibel arbetsplats?

När verksamheten öppnar upp för en flexibel arbetsplats ökar också sannolikheten att företaget bibehåller sina anställdas effektivitet och produktivitet och därmed också företagets lönsamhet. De som är nya på arbetsmarknaden attraheras också av flexibiliteten i den moderna arbetsplatsen och drar sig därför till arbetsgivare som kan erbjuda dem detta.

 

Andra typer av verksamheter där behovet av 24x7 support är tydligt

Behovet av utökad support finns även inom de mer traditionella arbetsplatserna så som detaljhandel, producerande verksamheter med skiftverksamhet eller verksamheter med kontor i olika tidszoner.

 

 

Vad säger kunderna?

Många av de IT-chefer Itm8 pratar med ser en utmaning i att tillhandahålla support och rätt kompetens till sin verksamhet under företagets alla verksamma timmar. Den största utmaningen är oftast att få ekonomi i att ha egen personal som kan stretcha support- och driftorganisationens tillgänglighet. Flertalet har etablerat en beredskapstelefon som går runt bland personalen på IT-avdelningen och detta kan vara en bra lösning även om den har sina utmaningar. Först och främst så är det relativt kostsamt med beredskapstillägg men efter avslutad beredskap bör den anställde ha sin veckovila/dygnsvila vilket gör att företaget får ut färre timmar av sina medarbetare. Ibland uppstår det diskussioner gällande vem som skall ha beredskapen över vissa storhelger och när någon blir sjuk så behöver någon ersätta och så vidare. Denna lösning ställer även höga krav på medarbetarna då de bör ha djup förståelse för alla företagets system och infrastruktur. Detta är inte alltid möjligt och innebär egentligen att hela IT-avdelningen har beredskap alltid för att säkerställa att all kompetens alltid finns tillgänglig.

Varför bör man överväga att ha en leverantör som erbjuder 24×7 support?

Fördelen med att lägga ut support- och driftverksamhet till en leverantör med en upparbetad 24×7 organisation är flera.

  • Ni kan lättare möta verksamheters krav på tillgänglighet.
  • Om du redan erbjuder dina medarbetare den moderna arbetsplatsen är 24/7 support ett bra komplement för att stötta verksamhetens alla timmar på dygnet.
  • Ni får en lägre kostnad då flera kunder delar kostnaden som det innebär att ha teknisk kompetens tillgänglig alltid.
  • Ni slipper bedriva beredskapsverksamhet och kan på det sättet få ut mer av din IT-personal.
  • Verksamheten får nöjdare personal som blir mer produktiv.
  • Möjligheten att snabbt agera på incidenter dygnet runt som innebär ett avbrott för verksamheten.

Har er verksamhet någon av punkterna nedan är ni troligen i behov av en utökad supportfunktion.

  • Flexibel/Modern arbetsplats
  • Verksamhet i andra tidszoner
  • Skift eller butiksverksamhet
  • Aktivitetsbaserad arbetsplats (ABW)

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?