Gå direkte til indhold

Bli konkurrenskraftig med tjänstebaserad IT

lästid I minuter: 2

Att informationsteknologin utvecklas snabbt är knappast någon nyhet. Men de senaste årens utveckling ställer många av våra förutfattade meningar på kant. Gamla regler gäller helt enkelt inte längre. Tjänstebaserad IT kan inte ses som en kostnad, det är ett konkurrensmedel.

Kravställningen på tjänstebaserad IT ökar

Att leverera IT som tjänst är idag ett absolut krav från affärsverksamheten. Behovet av bransch- eller rollspecifika lösningar ökar hela tiden och därmed utmaningarna för att hålla ihop lösningarna. En intressant reflektion är att ställa sig frågan var denna kravställning egentligen kommer ifrån. Min personliga teori är vårt privatliv, smarta telefoner med sina kopplade applikationsbutiker har i grunden förändrat vår syn på hur IT ska konsumeras och levereras, men framför allt upplevas.

Vad innebär tjänstebaserad IT?

Tjänstebaserad IT är ett modeord som i många fall missbrukas för att förklara en outsourcing vilket inte kunde vara mer fel. Tjänstebaserad IT är att likställa med appar i din smarta telefon som du enkelt kan lägga till och ta bort. På väg bort är bindningstider och migreringsprojekt. Grunden i tjänstebaserad IT handlar om att placera rätt arbetslast på rätt ställe i rätt tid. Den ”gyllene triangeln”. Detta innebär att man måste släppa kontrollen över var den fysiska utrustningen finns, eftersom detta troligen kommer att förändras över tid.

Flera kända marknadsinstitut kan genom sina undersökningar visa att de bolag som investerar mest i IT har bäst lönsamhet och utveckling. Hur hänger detta ihop med tjänstebaserad IT? Att endast betala eller ansvara för den som just nu konsumeras är inget unikt. Beroende på lösning, funktion eller område är trenden tydlig oavsett del. Tjänsten måste vara kapacitetsbaserad oavsett leveransmodell, licensmodell, lagring, processorkraft eller applikation.

Interna IT avdelningar har precis som många leverantörer under längre tid varit generalister istället för specialister. Generella lösningar istället för bransch eller vertikal baserade. Detta har skapat ett beteende- shadow IT då kärnverksamheten upplever att den interna leveransen inte hinner med. Här måste vi alla inom branschen hjälpas åt då vi i grunden har samma mål, att få våra respektive bolag att blomstra. 

Framtiden

Den mest intressanta frågan är vad leder då detta till i vardagen när vi anpassar oss till ett liv baserat på tjänstebaserad IT?

Vi tror på följande effekter:

  • Arbetstider suddas ut, vi jobbar mer globalt och mer flexibelt
  • Allt fler verksamheter måste betraktas som 24×7 verksamhet, kunder och samarbetspartners behöver system och support dygnet runt
  • Säkerhetssystemen måste anpassas för mobilt leverne, många system gör att trafik inte passerar traditionell brandvägg
  • Samarbeten med externa partners underlättas genom att dela och utbyta information på ett säkert sätt
  • Gamla konkurrenter kan bli samarbetspartners, bred kompetens och brett erbjudande räcker inte till. Specialisering och expertis är ett måste.

Framtiden – visst är det den vi lever för?

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?