Gå direkte til indhold

Behöver du en digital strategi?

lästid I minuter: 3

Det talas mycket om digital strategi, och i vissa kretsar låter det som att detta skulle vara universallösningen för att ta tag i digitaliseringen. Är då en digital strategi nödvändig, och framför allt: vad ska man ha den till? Denna sista fråga kan vi besvara direkt, men svaret är lättare sagt än gjort: Anledningen till att man behöver en digital strategi är nämligen att säkerställa att ens digitala satsningar går i linje med bolagets övergripande vision och strategi. Nu behöver dock en digital strategi inte vara enda sättet att uppnå detta, och även om ni har en digital strategi så är det inte säkert att den kommer att hjälpa ditt företag att gå genom digitaliseringen som en vinnare.

För att reda ut detta måste vi zooma ut lite och titta på ditt bolags totala strategisituation. Ni har förmodligen redan någon form av affärsstrategi med mål som ni vill uppnå. Den kanske säger att ni ska öka försäljningen med en viss procent till ett visst år, ni kanske ska etablera er på fler orter, ni kanske ska sänka era kostnader och bli effektivare, ge er in i ett nytt produktsegment eller förstärka positionen inom något område.

Digital strategi – affär

Har ni ingen affärsstrategi rekommenderar vi er att skaffa er en. För det blir mycket enklare att veta vad man ska fokusera på, och även lättare att förklara för personal, kunder och leverantörer vart man är på väg. Men låt oss för enkelhetens skulle utgå från att ni har en affärsstrategi som känns relevant och aktuell! Nu är frågan hur ni ska använda digitaliseringen för att uppnå det ni vill uppnå? Det är inte säkert att det framgår ur affärsstrategin, och det måste det inte göra heller, affärsstrategin handlar ju om vad ni ska uppnå och måste inte gå in detaljerat på hur. Så ni vet alltså vad ni vill uppnå, men har inte klart för er hur ni ska nyttja digitaliseringen för att uppnå det ni vill.

Det är här den digitala strategin kommer in. Eftersom digitaliseringen är en stark transformativ kraft som pågår just nu så vore det rent ut sagt dumt att inte ta den i beaktning vid strategisk planering inom företaget. Samtidigt är digitaliseringen snabbrörlig och rätt så svår att förutsäga.

Den gör sig inte bra att peta in i en fem- eller tioårsplan. Därför kan det rentav vara en fördel att hålla isär affärsstrategin och den digitala strategin, och låta den digitala strategin uppdateras oftare än affärsstrategin.

Digital strategi – allmänt

Den digitala strategin ska svara på vilka kapabiliteter och förutsättningar ni måste skaffa er för att uppnå den kapacitet och förmåga ni behöver ha för att förverkliga målen i affärsstrategin. I arbetet med den digitala strategin omvärldsspanar man, förhåller sig till såväl teknisk utveckling som till konkurrenterna, och definierar vilka syften man har med sin digitalisering.

En digital strategi mynnar typiskt ut i en digital roadmap, som beskriver vilka digitala initiativ som ska genomföras de kommande åren för att uppnå affärsmålen, eller för att möjliggöra att man uppnår affärsmålen. Den digitala roadmappen exekveras sedan som en projektportfölj, där varje initiativ får en projektledare, har mål, resurser och ett förväntat resultat. Detta kan låta som ett ambitiöst sätt att ta sig an digitaliseringen, och visst kräver det ansträngning och engagemang, men i själva verket blir det mycket lättare att anpassa sin verksamhet för framtiden om man har en tydligt formulerad plan som hela verksamheten känner till och kan förhålla sig till. Man är på en gemensam resa där alla får bidra.

Även om digitaliseringen kan låta som ett mytiskt och ogreppbart fenomen, så är det inte konstigare än att det sker en snabb teknologisk utveckling som kräver beteendeförändringar för att komma fullt till sin rätt. Era konkurrenter befinner sig i samma situation och det kan i många branscher bli en kapprustning om vem som snabbast anpassar sig och nyttjar de nya förutsättningarna. Vårt samhälle har upplevt liknande omvälvningar många gånger förut, men detta är sannolikt den snabbaste hittills. Som i alla omvälvningar gäller att den som är bäst på att anpassa sig efter de nya spelreglerna överlever. Observera att jag inte skrev att den som har bäst digital strategi överlever. Men det kan mycket väl vara så att en välformulerad digital strategi kan göra din organisation mer förberedd på att anpassa sig efter den nya spelplanen.

Vill du diskutera digital strategi och hur din organisation kan göra för att ta tillvara den tekniska utvecklingen på bästa sätt? Kontakta oss på Itm8 redan idag! Vi kan inte bara hjälpa er med att ta fram er digitala strategi och roadmap, vi kan också hjälpa er att exekvera och implementera den så att ni drar nytta av den snabba tekniska utvecklingen på ett konkurrenskraftigt sätt!

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?