Gå direkte til indhold

Så betydelsefullt blir kontinuerligt lärande för individ och organisation i en snabbrörlig och digital era

lästid I minuter: 2

Får du löpande inspiration och möjligheter för dig som människa och kollega att utvecklas på kort och lång sikt? Fortbildning och kunskapsinhämtning är ju en pågående process i det moderna arbetslivet – med nya sätt att ta till sig kompetens behöver steget inte vara långt till nya insikter. Idag, mer än någonsin tidigare, är det extremt viktigt att förstå kunderna och förtjäna deras förtroende.

Kunniga, skickliga och välutbildade medarbetare är avgörande för ett företags framgång. Genom att förbättra kompetensen kan en organisation förbli anpassningsbar och konkurrenskraftig, vilket i slutänden bidrar till ökad produktivitet, innovationskraft och större intäkter.
Dessutom är ett kontinuerligt lärande en försäkring för att inte hamna på efterkälken och missa avgörande omställningar som gör personalen – och företagets kärnverksamhet – överflödig.
Kompetens och fortbildning kan uppnås med små eller inga kostnader, förutom en investering i extra tid och uppmärksamhet. Med tanke på att fördelarna överväger kostnaderna är förbättringen av organisationens samlade kompetens en möjlighet som alla arbetsgivare bör ta till sig.

Olika sorters kompetensutveckling som funkar såväl online som offline

Dagens framgångsrika företag måste idag kunna lära ut och lära upp sina medarbetare på olika sätt. Möjligheterna att ta till sig utbildning är många, vi som individer lär och tar till oss kunskap på olika sätt. Vi på Itm8 vill få våra kunder och partners med på resan. Förr var det den som kunde mest, som ägde mest. Idag anser vi att det är den som kan ta in, hantera och även förädla mest information som blir den som är mest framgångsrik.
Det nya normala efter det extraordinära året 2020 är något helt annat än det vi varit vana vid men vi är lösningsorienterade och tror på människans förmåga att snabbt anpassa sig och agera efter en ny verklighet och i den hitta nya möjligheter.
Här följer ett antal exempel på hur nya kunskaper kan förmedlas IRL eller online:

Coaching
Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att förbättra medarbetarnas kompetens. Bidrar inte alltid till nya färdigheter men oftast till att förbättra de som gäller just nu. En bra coachning gör också att personalen får lättare att lära nytt när alla står på en gemensam kunskapsnivå.

 

Frivillig utbildning
För att stärka kompetensen behövs resurser och motivation. Det kan exempelvis vara seminarier, e-learning, manualer, böcker eller artiklar. Här kan du som företag arbeta med gamification och låta de anställda som går igenom ”frivillig utbildning” bli belönade efter prestation. Såväl organisationen som den enskilde medarbetaren tjänar på en högre kunskapsnivå.

Jobbskuggning
Detta är vanligt för nyanställda, men kan också vara effektivt för de som vill gå vidare inom organisationen. Nyckeln här är att identifiera nyckelpersoner inom företaget och låta andra anställda observera dem när det är möjligt. Den som skuggar utför inte några arbetsuppgifter, utan finns på plats – eller via Teams – för att se vad som händer, ställa frågor och diskutera. Syftet är att lära sig mer om organisationen, specifika IT-system och olika funktioner.

Workshops
Genom att ge de anställda en utmaning under en workshop kommer de att skärpa nuvarande kompetens och samtidigt bygga ny. Ökat samarbete mellan kollegor gör organisationen mer effektiv! Även workshops går utmärkt att genomföra online.

Kunnig samarbetspartner säkrar kontinuerligt lärande

Med rätt IT-partner och -leverantör får du en ständig input av nya kunskaper och färdigheter. En partner som är stabil och regelbundet bjuder in till webinarier och inspiration för att dela med sig av spaningar och insikter.
– Vi har märkt att sådana tillfällen väcker ett stort intresse hos deltagarna att fortsätta fördjupa sig inom olika områden och därför kommer vi under den närmaste tiden att offentliggöra ett nytt format för våra kunder och partners att stärka kompetensen och investera i kunskap som i förlängningen leder till kostnadsbesparingar och ökad effektivitet, säger försäljningschef Nicklas Henriksson.

Kompetensutveckling är avgörande för alla yrkesverksamma i den föränderliga samtid vi lever. Det leder till en förbättring inom organisationen, men även på det personliga planet för att hålla sig uppdaterad med ny teknik och nya metoder.

Kontinuerligt lärande är vägen framåt!

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?