Gå direkte til indhold

Reflektioner från Microsoft Ignite 2019

lästid I minuter: 2

Nu har det gått några dagar här på konferensen. Som vanligt är sessionsutbudet som ett gigantiskt smörgåsbord och det är inte helt lätt att välja mellan godsakerna som det frestas med och ibland blir det en session med helt annat innehåll än det man tolkat in av menyn. Det betyder inte att innehållet i sig är dåligt, bara att man är på fel plats vid fel tid, och med den nerkortade tiden från gamla 75 minuter till 45 är det inte helt lätt att byta session, man får ta en runda i utställningen och hitta en intressant leverantör eller ställa kluriga frågor till Microsoft. Överlag är kvaliteten på sessionerna som vanligt mycket bra och 45-minuters sessionerna ger högre tempo och ökat fokus – bra.

Mer om Sentinel

I förra inlägget var vi rätt säkra på att veckans buzz-word skulle bli MFA och Security Center, där var vi mitt i prick. Många sessioner har anknytning till Security på ett eller annat sätt och då slutar det i Azure Security Center och det nya analys/rapport-verktyget SENTINEL. Sentinel samlar in loggar från tjänster och produkter som genererar säkerhetsloggar. Med hjälp av flera loggar från multipla system görs korrelationsanalyser och ut kommer resultatet i form av misstänka incidenter. Notera att tjänsten inte är begränsad till loggar från molntjänster, de kan lika gärna komma från datacentrets brandväggar.

Hybrid, Hybrid, Hybrid

I förra inlägget berättade vi även om produkter som Azure Arc och Azure Synapse som tar hybriden till nya nivåer, vi nämnde också Projekt Cortex och Machine Teaching som exempel på tjänster som ger kraft åt Microsoft mission ”Empower every user..”. Vi har nu även fått ta del av Endpoint manager som hanterar hybriden Intune – ConfigManager. Hybrid, Hybrid, Hybrid…men det är ändå lite annorlunda, styrning, kontroll och policys utgår plötsligt från Azure.

Ett nytt paradigmskifte?

Vi hade med oss tankesättet att det lokala datacentret står i centrum men att konsumtionen fortsätter sin förflyttning mot molntjänster som Azure. Det kan vara så att det vi ser och hör om på Ignite just nu är Microsofts sätt att driva igenom det paradigmskifte som krävs för att vi ska kunna fullfölja den 4:e industriella revolutionen:

Acceptera att molnet står i centrum och att ditt datacenter styrs och kontrolleras av molnet.

Denna tanke kanske är lika svår att ta till sig som tanke att solen och inte jorden är i centrum var för några århundraden sedan.

Argument för att det verkligen är ett paradigmskifte hämtar vi från det vi sett hittills

  • Molnet styr över lokala resurser => Azure Arc kontrollerar resurser i ditt datacenter
  • Molnet styr över endpoints => Azure Endpoint Manager kan styra config manager
  • Molnet analyserar och rapporterar lokala säkerhetsincidenter => Azure Sentinel
  • Ett moln styr över andra molntjänster => Azure Arc kan styra resurser i både AWS och Google

Tre nya tjänster är naturligtvis ett dåligt underlag för att hävda paradigmskifte, men det är ett obestridligt faktum att de nya tjänsterna ovan är nya, revolutionerande och bygger på Azure som Control-plane, dvs all styrning, policys och resurshantering utgår från Azure.

En sak är säker, paradigmskiftet är på väg, acceptera det om du vill vara disruptive, ignorera det och bli disrupted.

Det är spännande nu!!

Ska vi träffas och prata om vad vi konkret kan göra för dig?